ביטול קנסות מע”מ באיחור בתקופת הקורונה

ביטול קנסות מע”מ באיחור בתקופת הקורונה

במהלך חשוב מול ציבור המדווחים הודיעה רשות המיסים על ביטול קנסות מע”מ באיחור בתקופת הקורונה אתר המיסים מידע מקצועי בנושא מיסוי חדשות רשות המיסים ביטול קנסות פיגור ללא צורך בהגשת בקשו לפקיד שומה מס ערך מוסף

ביטול קנסות מעמ באיחור בתקופת הקורונה

ביטול קנסות מעמ באיחור בתקופת הקורונה

בתחילת המשבר הנוכחי עם התחלת תהליך הסגר והבידוד יצאו מספר הודעות על דחיית תשלומים ודחיית דיווחים למס הכנסה. אולם ההודעה על ארכות במועדי הדיווח והתשלום למע”מ יצרו בלבול בקרב המדווחים. המדובר בשתי תקופות דיווח לפי היקף המחזור החודשי. עבור דיווח דו-חודשי של ינואר-פברואר 2020 לצד הדיווח החד חודשי של מרץ, ואפריל 2020, על מנת להקל על ציבור העוסקים.

לפיכך הודי מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, על ביטול קנסות פיגור שהוטלו על עוסקים שהגישו דיווחים למס ערך מוסף באיחור של עד 5 ימים בתקופת הקורונה. אין ספק שלעוסקים רבים מדובר בהקלה משמעותית בתזרים המזומנים הבעייתי של העסקים בתקופה משבר , שכן נחסך מהם תשלום קנס.

הקטנת מקדמות למס הכנסה 

בעוד שמס ערך מוסף הוא תחום קשיח ובעל העסק למעשה גובה את הכסף עבור המדינה. ככל שמדוב בהקטנת מקדמות מס הכנסה ותיאום דמי ביטוח לאומי מדובר בתחום שונה וגמיש יותר. באמצעות טופס 2216 ניתן להגיש לפקיד שומה בקשה לביטול או הקטנת מקדמות מס על מחזור העסק.

בשלב זה של המשבר הכלכלי לא מעט עסקים כבר נמצאים בבעיות תזרים שנובעות מהקטנת המכירות והפדיון לצד ירידה חדה ברווחיות בעיקר בענפים שטרם חזרו לשדרה מלאה או חלקית. יש להגיש את הטופס בצורה מנומקת באמצעות מייצג במס הכנסה ולבדוק האם ניתן לאפס או להקטין למינימום הנדרש את המקדמות.

להורדה מהאתר  : טופס הקטנת מקדמות מס הכנסה ביטול מקדמות מס

מדובר במהלך שבו נדרש להגיש טופס אולם הוא יכול להיות מורכב מבחינה הניהול הפיננסי של העסק ודורש מהבעלים מיקוד בשינוי שורת הרווחיות של העסק ומעקב אחר גידול במחזורי המכירה כך שלא ייוצר מצב של יצירת חוב שנתי מול מס הכנסה שיבטא בצורה חדה בדוח השנתי של שנת 2020 .

מחשבון מס ערך מוסף

באתר המיסים של ישראל פועלים שני מחשבוני עזר , סימולטור מס הכנסה , המאפשרים חישוב מע”מ על מוצר וגם חישוב מעמ הפוך ביחס למחיר כולל .

מחשבון מעמ הפוך סימולטור מיסים 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *