Tag: תיאום מס לאמנים

תיאום מס מקוון באתר מס הכנסה

תיאום מס מקוון באתר מס הכנסה לשנת המס 2024

אתר מס הכנסה פתח את מערכת תיאום מס מקוון לשנת 2024. המערכת מאפשרת לעובד שמקבל שכר (הכנסת עבודה או קצבה) אצל יותר מאשר מעביד 1 , או שיש לו הכנסה חייבת אחרת, לבקש אישור על תיאום מס ובכך למנוע תשלום מס מיותר במהלך שנת המס.

לקראת שנת המס נזכיר לגולשים –  במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר המיסים של ישראל  הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין והתקנות הנוגעות לדבר. 

האם צריך לבקש אישור בכל שנה מחדש?. תיאום מס מקוון באתר מס הכנסה לשנת המס 2024

פתיחת המערכת ברשת האינטרנט חוסכת מהשכירים ומקבלי ההכנסות ביותר מאשר מקום 1 לבצע תיאום מס מבלי להצטרך להגיע למשרדי מס הכנסה או להמתין זמן ממושך לתשובות בדואר.

בכל תחילת שנת מס רשות המיסים מודיעה על סטטוס האישורים הקיימים. בחלק מהשנים הוארכו האישורים הקיימים. ייתכן, וזו הערכה בלבד, כי עקב המלחמה והקלות חרבות ברזל, יוארכו האישורים הקיימים בתקופה נוספת, אך יש להמתין להודעה מסודרת. 

תיאום מס מקוון באתר מס הכנסה לשנת המס 2024

תיאום מס מקוון באתר מס הכנסה לשנת המס 2024

במה האישורים תורמים לנטו של השכירים?.

פעולת התיאום ואישורי המס לשכיר המועסק בשתי עבודות, שכר אומנים או עצמאי שהוא גם שכיר, חוסך תשלום מס מיותר וכפול לשכירים המקבלים שכר ביותר מעסקי אחד או בעלי הכנסה חייבת כקצבה. 

מה קורה אם אני עובד בשתי עבודות?.

אז קודם כל חשוב להגיד שמשלמים מס על ההכנסה הכוללת. לעיתים כאשר מקבלים עוד שכר ממעסיק נוסף, אתם רק מגדילים את מימוש הטבות המס, את ההחזר מס הכנסה שלילי 2024 ומקבלים יותר כסף בעת שתלום מענקי עבודה.

איזה אישורים צריך לשלוח לפקיד שומה על מנת לקבל את האישור?  

בכל בקשה ייתכנו מסמכים שונים. ומה בכל זאת המסמכים הנפוצים?. 

תצלום תלושי משכורת או קצבה מכל המעסיקים או המשלמים 
מסמכים על תשלומים אחרים כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים ואחרים.
במידה וקבלתם דמי אבטלה, אישור על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה ואחרים.
פטור ממס הכנסה תעודת עיוור או אישור פקיד שומה על זכאות לפטור עבור נכות.
תעודת עולה.

בירורים רשות המיסים טלפון מרכז המידע והשירותים המקוונים

בנושא תיאומי מס טלפון 4954* או: 02-5656400

שעות פעילות המוקד 

בימים ראשון עד חמישי מהשעה 08:15 עד 15:45, או באזור האישי באתר רשות המסים. 

אזור אישי מס הכנסה רשות המיסים מענקים תיאום מס הכנסה

אזור אישי מס הכנסה רשות המיסים מענקים תיאום מס הכנסה