Tag: תור לפקיד שומה

קבלת קהל מס הכנסה משרדי רשות המיסים חזרו לפעול

קבלת קהל מס הכנסה משרדי רשות המיסים חזרו לפעול

עם חזרת המשק לשגרה ופתיחת המסחר גם משרדי פקיד שומה חזרו לפעול בצורה הדרגתית. שעות פתיחה פקיד שומה ומידע למייצגים. עדכון קבלת קהל מס הכנסה משרדי רשות המיסים חזרו לפעול . 

עד מתי אפשר להגיש את הדוח השנתי חדשות מס הכנסה 16/10/2023 הקלות חרבות ברזל

בתאריך 16/10/2023 הודיעה רשות המיסים: לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

חרבות ברזל שימו לב לשעות הפעילות והעדכונים חדשות מס הכנסה קבלת קהל במס הכנסה

בשבוע הקרוב (24-28.12.2023) תתקיים קבלת קהל במשרדי מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין ומרכזי המידע והשירות (מש”מים) ברחבי הארץ.

במשרדי מס הכנסה ומע”מ תתקיים כסדרה, בימים ב’,ד’,ה’ בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00 ובשעות אחה”צ בימים ב’ וד’ משעה 15:00 עד 18:00.

במשרדי מיסוי מקרקעין תתקיים כסדרה בימים ב’ וד’ בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00 ואחה”צ משעה 15:00 עד 18:00.

שימו לב, במשרדי מס הכנסה ומש”מ אשקלון תתקיים קבלת קהל בשעות הבוקר בלבד, בימים ב’,ד’,ה’ בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00.

בנוסף, כל מרכזי המידע והשירות (מש”מים) במשרדי מס הכנסה, יקבלו קהל בימים א-ה בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00, ובימים א’, ב’ וד’ גם בשעות אחה”צ משעה 15:00 עד 18:00.

 

מודעות גוגל 

עוד באתר – מס הכנסה ראש העין

קביעת תור במשרדי פקיד שומה של רשות המיסים, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, החזרי מס לשכירים ועצמאים 

בתיאום עם הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס סוכם:

שעות קבלת הקהל למייצגים במחלקת הגביה ובחוליה המרכזית תבוצע רק על ידי תיאום פגישה מראש. בכפוף למתווה הבא:  

1 העברת פניה למחלקה המתאימה במערכת הפניות למייצגים. בפניה יפורטו מספרי התיקים לגביהם מבוקשת הפגישה, נושא הפגישה, התכתבויות קודמות. 

יצוינו 3 מועדים אפשריים הנוחים למייצג להגעה למשרד, תאריך ושעת הגעה. יודגש, אם המייצג מבקש פגישה גם במחלקת הגביה וגם בחוליה המרכזית יש לשלוח שתי בקשות נפרדות. 

2  מהמחלקה הרלבנטית במשרד השומה ישלחו תשובה תוך שני ימי עסקים. היכן?. במערכת המייצגים לגבי המועד שנקבע למייצג לפגישה אצל פקיד שומה. 
3 בעת הגעת המייצג למשרד, במועד שנקבע, ימתין לו עובד המשרד לטיפול בתיקים שפורט בבקשה. יש לציין כמובן, האמור בנוהל זה אינו חל על טיפול במקרים דחופים בהם נדרש לערוך הסדר תשלומים לצורך ביטול עיקולים/מניעת פעולות לאכיפת גביה.. 

ברשות המיסים מציינים כי ההסדר האמור טומן יתרונות רבים לשיפור השירות למייצגים. מעתה והלאה, לפחות בזמן הנראה לעין, מייצגים שירצו לקבוע פגישה, למשל אצל מס הכנסה קיבוץ גלויות קבלת קהל, יעשו זאת בתיאום מראש בלבד. 

חדשות מס הכנסה למייצגים. מה עוד באתר המיסים של ישראל?.  טפסים להורשה של רשות המיסים. סימולטורים מס הכנסה ומחשבון מס רווח הון. כל הפרטים ועדכונים באתר המיסוי הישראלי.