Tag: שנת המס 2023

שכר אומנים לשנת 2023 תיאום מס באינטרנט

שכר אומנים לשנת 2023 תיאום מס באינטרנט

חישוב מס הכנסה מתואם עבור שכר אומנים לשנת 2023 מצריך ביצוע תיאום מס הכנסה למי שיש לו תיק במס הכנסה ( באמצעות מייצג ) או באמצעות טופס שכר אומנים מעודכן להורדה. בסוף העמוד טופס 116 להורדה או באמצעות תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המיסים. 

תיאום מס שכר אומנים לשנת 2023  

רשות המיסים מס הכנסה מבדילה בין 2 מסלולים לביצוע מס הכנסה לאומנים.

דמי אבטלה לאמנים הנחיות הביטוח הלאומי חרבות ברזל חלת 

כדאי לדעת: מורי דרך, אמנים, מורים, מרצים ומדריכים יכולים לקבל דמי אבטלה!
אם אתם עובדים עצמאיים במקצועות אלו חשוב שתדעו שאתם עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בדומה לשכירים שהוצאו לחל”ת, במקרה שעבודתכם הופסקה בעקבות המלחמה.
 טיפ: לא לשכוח לכתוב את המקצוע שלכם כשאתם מגישים את הבקשה.

תאום מס עבור מי שיש לו תיק במס הכנסה

במקרה הזה מייצג יכול לבצע עבורך תאום מס הכנסה , לרבות הנפקת אישורי מס הכנסה , אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים. התהליך מקצר את הדרך לקבלת תשלום ממוסדות הפועלים לפי תהליכי תשלום וגבייה מוסדרים.

שכר אומנים לשנת 2023 תיאום מס באינטרנט

שכר אומנים לשנת 2023 תיאום מס באינטרנט

תאום מס עבור מי שאין לו תיק המס הכנסה

אומן שאין לו תיק במס הכנסה , אך היקף ההכנסות שלו נמוך מ- 297,180 ₪ בשנת המס 2023 רשאי לבצע תאום מס הכנסה באמצעות מייצג רואה חשבון יועץ מס מוסמך לייצוג במוסדות מס הכנסה  , ביטוח לאומי ומס ערך מוסף.

לחצו כאן  להורדה :  טופס שכר אומנים לשנת 2023 

הגשת טופס תאום מס הכנסה לאומנים 

באמצעות טופס 116 של מס הכנסה שמטרתו הגשת בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס שיש על אומן לשלם.

במדינת ישראל  האמנים נלחמים על קיומם הכלכלי .

האומן נאלץ להרחיב את עיסוקו  מתחומי האומנות והיצירה ליצירת מקורות הכנסה נוספים כגון הרצאות ,סדנאות והדרכות אישיות בתחום אומנותם.

לאמן יש חשיבות רבה ליצירת תזרים כלכלי שוטף שיאשר לאומן להרחיב את יצירתו .

נכון שכיום ניתן לבצע תיאום מס באינטרנט או לבצע תאום מס לשכר אמנים באינטרנט, אך במידה ואין לה מייצג במס הכנסה.

מומלץ פשוט לגשת לפקיד שומה באיזור מגוריך ולבצע יחד איתן את הכנת הטופס , האופציה השנייה  ,תיאום מס באמצעות האינטרנט באתר רשות המסים לא מתאימה לכל אחד.

יצירת הכנסות לאומנים באמצעות youtube 

כיום אמנים יכולים לייצר הכנסה פסיבית על ידי מעבר לערוצים דיגיטליים. זה נכון לכל תחומי האומנות ומהרעיון ליישום נדרשת יצירתיות והתאמה למדיה .

כך למשל אומן יכול לייצר סרטוני הדרכה ב YOUTUBE. על מנת להרוויח מהצפיות מצד אחד ( ההכנסה תיווצר בטווח הארוך ) ומצד שני להציג נוכחות ברשת. כיצד הפעילות תגדיל את הכנסותיך?. לצבור צפיות ולהיחשף בפני לקוחות פוטנציאליים אות פטרונים לאמנים.

אתר המיסים של ישראל הנו אתר אובייקטיבי ובלתי תלוי וכולל נושאים תוכן בתחום המיסוי האישי, ייעוץ מס בפרישה , החזרי מס הכנסה לשכירים וביטוח לאומי . אין לראות בכתבות באתר ייעוץ אישי והן בגדר כתבות כלליות. 

חדשות מס הכנסה 2023