Tag: מערכת פניות הציבור מפל

מערכת פניות הציבור מפל או מערכת פניות הציבור באינטרנט של רשות המסים במכלול נושאי המס בישראל. מאפשרת תקשורת ישירה למול מס הכנסה ויתר יחידות הרשות. הנחיות בכתבה שלפניכם.

מערכת פניות הציבור מפל מס הכנסה רשות המיסים

מערכת פניות הציבור מפל מס הכנסה רשות המיסים

זוכרים שפעם הינו צריכים לגשת לבנק לכל בירור ופניה לפקיד?. מאז העולם השתנה וערוצי השירות בדיגיטל התרחבו והם מנת חלקם של משרדי הממשלה. מה בכתבה?. מערכת פניות הציבור מפל מס הכנסה רשות המיסים.

איך מגיעים מערכת פניות הציבור מפל מס הכנסה רשות המיסים מפ”ל מס הכנסה

על ידי כניסה לאתר השירות של רשות המיסים, ניתן להגיע לאפשרות לפנות לבעלי תפקיד, פקיד שומה או מקבל החלטות במערכת המיסוי הישראלית. מה חשוב לזכור?.

בנושאי מיסוי מקרקעין יש לפנות למערכת הפניות למיסוי מקרקעין

לפניות למשרד רשות המסים באזור השרון יש לפנות למערכת פניות למרכז המידע

עוד באתר – הזמת תור לפקיד שומה באמצעות יישום my visit 

מפ”ל מה זה אומר?. מפל מס הכנסה

מערכת מפ”ל של רשות המיסים מאפשרת פניה לגורמים השונים ברשות המסים על פי תחום הפנייה, נושא ראשי ותת נושא. האם חייבים לפנות באינטרנט על מנת לקבל תשובה?. לא!. תחילה יופיעו שאלות ותשובות שכיחות בנושא. אם לא מצאת תשובה לשאלתך, קיימת אפשרות בדף לפנות באמצעות טופס פניה.

כניסה לשירות הדיגיטל של רשות המיסים 

הכירו את מש”מ מרכז מידע, שירות ומשאבים ברשות המיסים

מה תפקיד היחידה?. לאפשר קבלת מידע שירות והמשאבים הפרוסים במשרדי רשות המסים. לאיזה משרדי פקידי שומה השירות ניתן? בכל רחבי הארץ. השירות מאפשר קבלת שירות מהיר במכלול נושאים הקשורים לרשות מיסים: למסור דוחות מס הכנסה שנתיים, בקשות להחזרי מס, הצהרות הון, טפסי מס שבח, ואת יתר הטפסים המיועדים למשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין. וכן בירורים בנושאים שונים מול הרשות. כל זאת ועוד במסגרת שירותי מערכת מפל רשות המיסים.

טלפונים רשות המיסים זה המספר הראשי מ.פ.ל מס הכנסה

נתב השיחות של רשות המסים בישראל
אם תחייגו למספר *9848 או 074-7619848 תוכלו לבצע פניה למשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה, לה שאיר הודעות ולקבל שיחה חוזרת מפקידי שומה ואנשי השירות. אולם כאן חשוב להזכיר שהשירות לא כולל את פקיד שומה ירושלים 2 ומשרדי חקירות.

בדיקת סטטוס פניה במערכת פניות הציבור
אם פנית באמצעות מערכת פניות הציבור, ניתן לבדוק את מצב הטיפול בפנייתך.

התוספת לנטו כמה נרוויח יותר בשנת 2024? 

תוספת חודשית בעקבות עדכון מדרגות מס 2024 ועליית שווי נקודות זיכוי מחשבון דוגמא

הורים עובדים + 2 ילדים צעירים יקבלו מענק קבוע של 368 שח לחודש

זוג ללא ילדים עם משכורת ממוצעת במשק 213 שח לחודש

אדם יחיד עם משכורת ממוצעת במשק יקבל תוספת קבוע של 70 שח לחודש ישירות בתשלום לבנק