Tag: מס הכנסה טלפון

מס הכנסה טלפון מוקד תמיכה רשות המיסים

מס הכנסה טלפון מוקד תמיכה רשות המיסים

המשבר הכלכלי והסיוע הממשלתי לעצמאים ועסקים הציב במוקד את שירותי מס הכנסה האיזור האישי של הרשות והאפשרות להגיש תביעה לעצמאים. בכתבה זו מס הכנסה טלפון מוקד שירות לקוחות ושעות קבלת במשרדי פקיד שומה

מס הכנסה טלפון מוקד תמיכה רשות המיסים תור לפקיד שומה

מס הכנסה טלפון מוקד תמיכה רשות המיסים תור לפקיד שומה

רשות המסים בישראל טלפון מוקד תמיכה

מוקד התמיכה של מס הכנסה רשות המיסים טלפון *4954 ניתן להתקשר מכל טלפון גם למספר 02-5656400 שלוחה: 9

פקס מוקד תמיכה רשות המיסים  076-8093385

דואר אלקטרוני מוקד רשות המיסים doc.corona@taxes.gov.il

שעות מענה טלפוני מס הכנסה 

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:15 עד 15:30 . מרכז מידע ושירות טלפוני יעמוד לרשות העוסקים ויתן מענה לשאלות בדבר הזכאות לקבלת המענק, אופן הגשת הבקשות ופרטים נוספים לגבי הבקשה.

סיוע בהגשת בקשות למענקים לעצמאים ושכירים בעלי שליטה

באמצעות מחלקת ההדרכה של מס הכנסה מבוצעת הדרכה להרשמה לאזור אישי באתר . לקבלת הדרכה, ניתן להגיע לכל אחד ממשרדי פקיד שומה (מס-הכנסה) הפרוסים ברחבי הארץ, החל מיום א’ הקרוב 31/5/2020 עד ליום ג’ ה-30/6/20 , בשעות קבלת הקהל.

החזרי מס הכנסה לשכירים ועצמאים 

שנת המס הקרובה מתאפיינת בירידת הכנסות בכל מגזרי הכלכלה. סקירת בנק ישראל מצביעה על התכווצות הפעילות בכל מגזרי המשק. החל מתיירות וכלה בשכר אומנים. לפיכך נדרש ניהול פיננסי של העסק. לצד האפשרות להגיש בקשה להקלה בשיעור מקדמות מס יש לבצע מעקב שוטף אחר ההכנסות למול ההוצאות של העסק ולבחון בכל עת את חבות המס של העסק למול המקדמות שכבר שולמו.

על אף המענקים אשר שולמו על ידי רשות המיסים , ייתכן וחלק מהעסקים יסיימו את השנה בהפסד ולפיכך לא יהיו חייבים בתשלומים נוספים למס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי של שנת 2020 אשר יוגש במהלך שנת המס 2021.

האזור האישי המחודש ללקוחות רשות המסים 2022

במסגרת המהלכים הרבים לשיפור השירות וחוויית הלקוח, פיתחנו לאחרונה באזור האישי של רשות המסים, מידע ושירותים חדשים, המאפשרים ללקוחות לצפות במידע ולבצע פעולות בשירות עצמי ללא צורך בהגעה למשרדים.

קיזוז חשבוניות פיקטיביות כתב אישום בענף העפר 

בתוך כך מגבירה הרשות את האכיפה על מעלמי מס. בהודעת רשות המיסים מתאריך 25/5/2020 הובא לידיעת הציבור כי הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בבאר שבע  כנגד קבלן עפר בגין ניכוי חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של 10,266,990 ₪ ואי הגשת דו”ח תקופתי במועד כאשר סכום המס לתשלום בגין הדו”ח עומד על 158,086 ₪.