Tag: טלפון פקיד שומה

מס הכנסה אזור השרון טלפון כתובת פקיד שומה

מס הכנסה אזור השרון טלפון כתובת פקיד שומה

בשנת 2021 נחנך משרד רשות המסים אזור השרון המאחד תחת קורת גג אחת פעילויות משני מערכי המס – מס הכנסה ומע”מ. לפניכם כל המידע בנושא מס הכנסה אזור השרון טלפון. כל הפרטים באתר המיסים של ישראל! מידע טבלאות מס הכנסה, טפסים להורדה, מידע למייצגים.

מס הכנסה אזור השרון טלפון כתובת פקיד שומה

מס הכנסה אזור השרון טלפון כתובת פקיד שומה

סניף השרון רשות המיסים מס הכנסה ומס ערך מוסף

משרד רשות המסים אזור השרון, בראשות מנהלת המשרד מירב צדיקריו, הינו פורץ דרך בכל הקשור לגביית מיסים משולבת תוך מתן מענה מקצועי ויעיל בשני מערכי המס. המשרד יערוך ביקורות ושומות משולבות, המביאות לידי ביטוי את הערך המוסף הנובע משילוב המערכים ויפעל למתן שירות כולל שישפר את הממשק בין הרשות ללקוחותיה- נישומים ועוסקים.

תיקי מס הכנסה ומעמ סניף אזור השרון ברעננה פקיד שומה

את הדיווחים השוטפים בתיקי הניכויים, מומלץ לבצע עם מספר התיק החדש.

אולם, ככל שבוצעו דיווחים ו/או תשלומים בתיק הניכויים הקודם, הם ישויכו במערכי הגביה באופן אוטומטי למספר תיק הניכויים החדש.
דרכי ההתקשרות עם משרד השרון: בימים אלה בהם אנו מצויים בסגר ולא ניתן לקבל שירות פרונטאלי )למעט, במקרים חריגים(, ניתן לקבל שירות בערוצי השירות הבאים:
פניות במערכת פניות מייצגים – למייצגים המקושרים לשע”מ.
פניית במפ”ל או באמצעות האזור האישי- באתר רשות המסים .

מידע למייצגים והגשת בקשות למענקים אתר אישי

המשרד, הממוקם ברעננה, הינו משרד חלוץ מסוגו, המאחד במקום אחד פעילויות של מערכי מס שונים ברשות המסים מס הכנסה ומע”מ. הסניף יעסוק בתחומי הגביה והשומה ומעניק שירות מלא ומגוון, בכל התחומי הטיפול והאחריות
הקיימים בכל משרדי מס הכנסה ומשרדי מע”מ ברחבי הארץ.

מס הכנסה אזור השרון משרת את כל התושבים ובעלי העסקים בתחום השיפוט של היישובים: רעננה, הרצליה, ג’לג’וליה, טירה, חורשים, נירית, שדה חמד ומתן. במסגרת ההיערכות המוקדמת לפתיחת המשרד, רשות המסים ביצעה בתאריכים ה- 2021/1/8-7 מהלך ממוחשב להעברת תיקים של עוסקים, נישומים ותיקי ניכויים השייכים לתושבים ובעלי עסקים ביישובים כאמור.

הודעות על ביצוע המהלך להעברת התיקים, הוצגו הן במערכת ההודעות שבפורטל המייצגים עבור מייצגים המחוברים למחשב שע”מ, והן, באזור האישי של בעלי התיקים. בנוסף, נשלחו מכתבים אישיים בדואר לעוסקים, לנישומים ומנכים, הכוללים פרטים ומידע על העברת התיק למשרד החדש. יש לציין, כי במסגרת העברת התיקים למשרד החדש באזור השרון, עו”ד כנו מספרי תיקי הניכויים בהתאם והם
מתחילים בספרות …918.

 תיאום מס לשנת 2024 

מס הכנסה אזור השרון טלפון כתובת פקיד שומה ומס ערך מוסף רשות המיסים בעלי תפקידים שעות קבלה כתובת מידע למייצגים בנושאי מיסים אתר הידע והטפסים בנושאי מיסוי. גם בשנת המס 2024 רשות המיסים מסיטה טיפול באישורים מהסניפים לערוץ הדיגיטלי באמצעות אתר אישי מס הכנסה. אולם מי שעדיין נדרש לפגישה עם פקיד השומה יוכל לבצע זאת באמצעות יישום מי ויסיט. 

לאפליקציה וקביעת תור לפקיד שומה