Tag: חרבות ברזל פיצוי לעסקים 2024

מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים

מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים חרבות ברזל

למרות הביקורת הציבורית אלפי בעלי עסקים בקו העימות הישיר של חרבות ברזל זכאי לפיצוי. מה בכתבה?. מדריך מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים חרבות ברזל.

לפני המענקים החזרי מס לעסקים מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים חרבות ברזל

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, הודיע היום כי מתוך רצון לסייע לעסקים בישראל, לאור המצוקה התזרימית אליה נקלעו בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”, נערכה רשות המסים ובמאמץ מיוחד ביצעה מהלך יזום לשחרור מזורז של יתרות זכות במס הכנסה בהיקף כולל של 256 מיליון ₪ יחידים וחברות שהיו להם החזרים בתהליך בדיקה.

במסגרת המהלך היזום, שוחררו במס הכנסה יתרות זכות הנובעות מדוחות לשנות מס 2019-2022, בגובה של עד 150,000 ₪ לדו”ח. חלק מהכספים כבר נכנסו בהדרגה לחשבונות הבנק במהלך השבוע האחרון, והמהלך יגיע לסיומו בסוף השבוע עם כניסתם של החזרים בסכומים משמעותיים נוספים לחשבונות הבנק.

חדשות חשובות מרשות המיסים עד מתי אפשר להגיש תביעה ולקבל מענק בשנת 2024

עדכון שנת המס 2024 תשלום פיצוי לעסק שנפגע בגלל המלחמה: רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח ב-15 בינואר 2024. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.

חודשים דצמבר נובמבר המקדמות בדרך לחשבון הבנק של הזכאים

עצמאים ביישובי ספר בדרום ובצפון. איך מקבלים את המענק לחודש דצמבר?. כעת ‎נפתחה האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023.בקישור בסוף הכתבה תוכלו לראות את רשימת הישובים שבהם עסקים זכאים למקדמה, שיעורי המקדמה, וכל הפרטים בנוגע לתנאי הזכאות וכיצד מגישים בקשה

מחכים לאישור ועדת הכספים והכללת אשקלון בקו העוטף

נכון ליום 23/10/2023 הסיוע לעסקים בגין חרבות ברזל טרם אושר על ידי וועדת הכספים. בנוסף האוצר שואף לכלול גם בתי עסק באשקלון במסגרת הפיצוי המוגדל.

הקריטריונים לפי המרחק מעוטף עזה כמה מקבלים פיצוי חרבות ברזל לעסקים 2023

עד 7 קילומטר מעוטף, ייתכן שגם העסקים באשקלון

נזיק ישיר פיצוי מלא על פגיעה פיזית בעסק.

תשלומים עקיפים החזר מלא על  תשלומי משכורות, אובדן המחזור וכדומה

מה יקבלו העסקים שלא נכללים בקו העימות?.

עבור נזיקים ישירים פיצוי מלא. על מה מדובר?. פגיעה פיזית במבנה וציוד

מענק המשכיות עסקית

מדובר במענה ראשוני, עזרה ראשונה כלכלית. כמה כסף מקבלים?. בהתאם לדיווחים קודמים על ההוצאות בקבועות של העסק וכן השתתפות ברכיב השכר, המענק יינתן בצורה דיפרנציאלית כך שעסק שנפגע יותר, יקבל יותר.

מי זכאי לקבל פיצוי מענק המשכיות עסקית

המענק ישולם לעסקים שיימצאו זכאים ומחזור הפעילות שלהם עד 400 מיליון ש”ח. מה הקריטריון לזכאות?.

ירידה במחזור של מעל ל-25% בחודש אוקטובר לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי.

החזרי מס ומענקים – מי שלא מגיש בקשה לא מקבל

בדומה להחזרי מס הכנסה לשכירים מענקי הסיוע של הממשלה באמצעות רשות המיסים משולמים רק למי שהגיש תביעה באמצעות האתר האישי של מס הכנסה. לתשומת לב העצמאים ובעלי העסקים – הגשת הבקשות לפעימה השנייה ושלישית נמשכת. אי צורך לגשת לפקיד שומה וניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט.