Tag: הטבות מס 2023

שעות עבודה של מס הכנסה פקידי שומה

שעות עבודה של מס הכנסה פקידי שומה

כבכל משרד ממשלתי לרשות המיסים ישנן שעות פעילות מוגדרות בהן מתקיימת קבלת קהל בסניפי מס הכנסה , מס ערך מוסף ופקיד שומה מיסוי מקרקעין. באמצעות הכרות עם שעות עבודה של מס הכנסה פקידי שומה ניתן להגיע למשרדים ולבצע פעולות כגון החזרי מס , תאום מס לשכירים וקבלת אישורי מס 

עדכון חרבות ברזל

בשבוע הקרוב (3-7.12.2023) תתקיים קבלת קהל במשרדי מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין ומרכזי המידע והשירות (מש”מים) ברחבי הארץ, למעט, במשרדי מס הכנסה ומש”מ אשקלון.

קבלת קהל, במשרדי מס הכנסה ומע”מ תתקיים כסדרה, בימים ב’,ד’,ה’ בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00 ובשעות אחה”צ בימים ב’ וד’ משעה 15:00 עד 18:00.

קבלת קהל במשרדי מיסוי מקרקעין תתקיים כסדרה בימים ב’ וד’ בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00 ואחה”צ משעה 15:00 עד 18:00.

בנוסף, כל מרכזי המידע והשירות (מש”מים) במשרדי מס הכנסה, יקבלו קהל בימים א-ה בשעות הבוקר משעה 8:30 עד 13:00, ובימים א’, ב’ וד’ גם בשעות אחה”צ משעה 15:00 עד 18:00.

שעות עבודה פקידי שומה מס הכנסה קביעת תורים טלפונים שנת המס החדשה

שעות עבודה פקידי שומה מס הכנסה קביעת תורים טלפונים שנת המס החדשה

 יחידות ושעות קבלת קהל ברשות המסים בישראל בזמני קבלה מס הכנסה 

סניפי מס הכנסה פתוחים רוב שעות היום אך לכל סניף יש שעות קבלה מוגדרות לכל יחידה של רשות המיסים . לרוב שעות הפעילות זהות בכל סניפי מס הכנסה ברחבי הארץ למעט חריגים ולמעט שעות קבלה של נישום שהוזמן מראש. 

ימים חמישי, רביעי , שני 8:30 בבוקר עד 13:00 בצהריים

ימי שלישי וראשון מס הכנסה אין קבלת קהל

קבלת קהל מס הכנסה ימים שני ורביעי בין השעות 15:00 ועד 18:00  

מי צריך להחזיר מענקים 2023 בעלי שליטה ועצמאים 

ספק אם בעלי עסקים יאהבו לשמוע אולם רשות המיסים יוצאת במצע להחזר מענקי קורונה ששולמו שלא כדין. החזרי מענקי קורונה 2023 מי צריך להחזיר כסף למס הכנסה?  ממי מס הכנסה מבקש את הכסף בחזרה. ניתן להגיש ערעור על מכתב דרישה להחזר הוצאות. ניתן להגיש ערעור באמצעות אתר אישי מס הכנסה. שימו לב שלא כל ירידה במחזור העסקים הצדיקה תשלום מענק. אם לא עמדתם בתנאים הבאים, ייתכן ותקבלו הודעה על דרישת חוב. ירידה של 25% לעצמאים עם מחזור נמוך מ-300,000 שח במחזור הדו חודשי לעומת שנים קודמות. בעלי שליטה היו זכאים אם חוו ירידה של 40%.

נכון לחודש ינואר 01/2023 החזר המענקים יבוטל, כך נראה, ובמקומו יוצע לציבור בעלי העסקים הסדר בתשלומים.

איזה שירות ניתן לקבל בסניפי מס הכנסה

מס הכנסה פועל מול הציבור באמצעות פקידי שומה.  ישנו מגוון של פקידי שומה בנושאי מס הכנסה ממשכורת , תשלום מס ערך מוסף , תאום מס הכנסה לשכירים , פתיחת תיק לעוסק פטור מתשלום מעמ וביצוע החזרי מס הכנסה .  

מהניסיון שלנו הפעולות מול פקיד מס הכנסה נעשות אגב יחס מעולה לאזרח וקבלת השירות טובה מאד . לכן אם יש לכם שאלות על תאום מס הכנסה , או שאינכם מצליחים להפיק אישור תיאום מס הכנסה 2023 וקבלת אישורי מס הכנסה . מימוש זכויות לפטור ממס למי שקבל אחוזים של ביטוח לאומי ועוד . 

שעות עבודה של מס הכנסה פקידי שומה החזרי מס תאום מס ואגף מיסוי מקרקעין כל המידע על מס הכנסה באתר המיסים של ישראל סניפי מס הכנסה ברחבי הארץ טלפונים שעות קבלה.  בתחילת שנת 2020 הודיעה רשות המיסים מס ערך מוסף מיסוי נדלן מס הכנסה על מספר טלפון חדש 9848* או 074-7619848 מרכז המידע הטלפוני של רשות המסים ימשיך לפעול כרגיל בטלפון 4954*

מענק עבודה מס הכנסה שלילי 

מס הכנסה אחראי גם על תשלומי מס הכנסה שלילי הנקרא מענק עבודה ומשולם לזכאים שהגישו תביעה לקבלת החזר מס שלילי. על מנת לקבל מס שלילי יש לעמוד במספר תנאים . החל מהתנאי הבסיסי שאתם עובדים , תנאים של גיל ובעלות על דירה יחידה .  באמצעות מחשבון זכאות מס הכנסה ניתן לבדוק זכאות לקבלת התשלום וכמובן שניתן לבדוק מצב תביעה מס הכנסה שלילי 2023 באתר. 

נקודות זיכוי 2023 כמה זה שווה לנו? 

הורים עובדים + 2 ילדים צעירים יקבלו מענק קבוע של 368 שח לחודש

זוג ללא ילדים עם משכורת ממוצעת במשק 213 שח לחודש

אדם יחיד עם משכורת ממוצעת במשק יקבל תוספת קבוע של 70 שח לחודש ישירות בתשלום לבנק