Tag: דוח שנתי למס הכנסה

טופס 137 דוח שנתי עסק קטן להורדה

טופס 137 דוח שנתי עסק קטן להורדה

בשנת 2020 נדרשים בעלי עסקים קטנים להגיש למס הכנסה דוח שנתי עבור שנת המס 2022 ושנת 2021. טופס זה תקף אם ההכנסה מעסק יחד עם יתר ההכנסות המוכרות אינו עולה על 60,000 שח במהלך שנת 2020 המוגש בשנת 2021. הורדת טופס 137 דוח שנתי עסק קטן מאתר המיסים של ישראל. 2023 טפסים מעודכנים של רשות המיסים.

טופס 137 דוח שנתי עסק קטן להורדה טפסים רשות המיסים

 טופס 137 דוח שנתי עסק קטן להורדה טפסים רשות המיסים

מי צריך להגיש דוח שנתי באמצעות טופס 137 מס הכנסה

בידי מגיש הדוח או בידי בן זוגו הכנסות ממקורות אלו בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבאות, מענקי פרישה, או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.  הנישום ו/או בן זוגו הוא בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) ביחד עם הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 שקל חדש לפי המצבים המפורטים בסעיף 2 בדברי ההסבר. לבן הזוג של המגיש את הדוח לפקיד שומה שאינו בעל העסק הקטן, אין הכנסה או שבידו הכנסת עבודה ו/או קיצבאות בלבד, שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינם.

מי יכול להגיש דוח שנתי מקוצר לעסק קטן?

השירות מאפשר לבעלי עסק קטן להגיש דו”ח שנתי מקוצר, אם ההכנסה מהעסק (המחזור העיסקי), יחד עם יתר ההכנסות מיגיעה אישית (עבודה, קצבה וכדומה) אינה עולה על 60,000 ש”ח. הסכומים מעודכנים לשנת 2020.

הכנסות משוק ההון

רווחים משוק ההון ריבית ותשואה מנוכים במקור בעת הפדיון. בהקשר הזה ,  שמחזור עסקאותיו משוק ההון, מהן נוכה מלוא המס במקור, אינן עולות על סכום של 2823000 שקל חדש  רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר. מי שכלל הכנסותיו החייבות אינן עולות על סכום של 560,649 שקל חדש רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר.

מומלץ להתייעץ עם פקיד שומה או מייצג מורשה ברשות המיסים ובביטוח לאומי לפני הגשת הדוח. אני באופן אישי מאמין , שאנשי מקצוע צריכים להגיש דוחות למס הכנסה , באמצעות מערך המייצגים המורשים ולא הנישומים בעצמם. ממש כשם שלא תייצג את עצמך בבית משפט , אבל זו דעתי הפרטית.

מוקד מידע רשות המיסים

רשות המסים בישראל מפעילה מוקד תמיכה טלפוני מרכז מידע ושירותים מקוונים
טלפון מס הכנסה מוקד *4954
טלפון נוסף: 1-222-4954
חיוג מחול לישראל : 972-2-5656400

הורידו כעת מהאתר טופס מעודכן 

טופס 137 מעודכן שנת 2023 להורדה והדפסה רשות המיסים מס הכנסה

אתר המיסים של ישראל טופס מס הכנסה להורדה שעות פעילות פקידי שומה חדשות רשות המיסים. המידע באתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי על פי כל דין במדינת ישראל . בנוסף באתר שירות מקצועי לאיתור כסף אבוד לעצמאים ובעלי חברות איתור ירושות הר הכסף.