איתור חשבון מוגבל

איתור חשבון מוגבל

בעמוד זה ניתן לבצע איתור חשבון מוגבל

מתי חשבון נהפך למוגבל ?  איתור חשבון מוגבל באתר infotax.co.il

איתור חשבון מוגבל לשנה

הגבלה לשנה מתרחשת במצב שבמהלך 12 חודשים חזרו בחשבון 10 צקים או יותר. בתנאי שחלפו 15 ימים לפחות בין ההחזר הראשון להחזר האחרון. בנושא זה יש להזכיר את חוק שיקים ללא כיסוי לשר הממונה , בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות לקביעת חשבון מוגבל

איתור חשבון מוגבל חמור לשנתיים 

הוגבל בחשבון בנק נוסף, או שחשבון הבנק מוגבל בשנית בתוך תקופה של 3 שנים מיום שנסתיימה תקופת ההגבלה הקודמת.  

חשוב לדעת כאשר מבצעים איתור חשבון מוגבל

  • בעלים של חשבון מוגבל יכול לפתוח חשבון עו”ש חדש אך לא יכול להנפיק צק או כרטיס אשראי
  • לא ניתן למשוך צ’ק על החשבון המוגבל או להזמין פנקסי צ’קים.

 

מערכת איתור חשבון מוגבל מוצגת מתוך אתר בנק ישראל באמצעות קוד iframe המוצג בתחתית העמוד יחד עם תנאי השימוש

  1. לביצוע חיפוש חדש של איתור חשבון מוגבל לחץ כאן
  2. איתור חשבון מוגבל הבנק מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הבנק מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. מודגש כי השימוש במידע, הינו ללא תשלום. המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.
  3. איתור חשבון מוגבל הבנק לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג’ או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. הבנק לא יישא גם באחריות פלילית כלשהי בקשר לשימוש במידע, וזאת בהתאם להוראות סעיף איתור חשבון מוגבל17 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמא – 1981.

<iframe src=”http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/RestrictedAccountsAndCustomers/Pages/Default.aspx” style=”width:800px;HEIGHT:800px;” frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″  scrolling=”no”></iframe>

חמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי לחץ כאן

  איתור כספים | חוק שיקים ללא כיסויתביעות ביטוח | בדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

תכנון הוצאות | נכות מתאונה | ריסק חד פעמי | אתר מאמרים