תשלום מעמ אתר התשלומים מס ערך מוסף בכרטיס אשראי

תשלום מעמ אתר התשלומים מס ערך מוסף בכרטיס אשראי

מה עושים בעלי העסקים בישראל לאחר גביית מס ערך מוסף עם הדיווח?. המייצג שלהם ברשות המיסים מגיש את הדוח, ובו התקבולים וההוצאות, ולאחר מכן עליהם לשלם את תשלום החובה. מדריך מיסים תשלום מעמ אתר התשלומים מס ערך מוסף בכרטיס אשראי .

מעבר לשירות הדיגיטלי, דיווחים ותשלומים מס ערך מוסף מסוף העמוד. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בכתבה זו לבין הוראות מס הכנסה וכל דין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

משלמים באינטרנט לאחר הגשת הדו”ח תשלום מעמ אתר התשלומים

לפני שניגש ונעבור לאתר התשלומים של רשות המיסים בואו נכיר את כללי התשלום באמצעות כרטיס אשראי. ולפני הכל, במידה ולא מדובר בחוב למע”מ, באיזה תנאי אפשר לשלם את התשלום השוטף.

את התשלום ניתן לבצע רק לאחר הגשת הדו”ח לרשות המיסים. מה זה אומר?. אם טרם דיווחתם את הדוח התקופתי (לא דיווח מפורט), יש לדווחו במערכת הגשת דוח מע”מ. בסיום הגשת הדוח ישנה אפשרות לעבור לביצוע תשלום הדוח.

הטבות שוות כסף למדווחים מע”מ באופן מקוון באתר רשות המיסים 

בשנים האחרונות מסיתה רשות המיסים חלק ניכר מפעילותה לערוצי הדיגיטל. לאור תשלומי מענק לכל אזרח, המוכרים לנו גם בתור מענקי חרבות ברזל, אין כמעט איש במדינה שלא נדרש לבצע כניסה לאתר שירות הדיגיטל של רשות המיסים. מסתבר שגם לבעלי עסקים יש הטבות חשובות, שוות כסף, אם ידווחו באופן מקוון את דו”ח מס ערך מוסף. 

לפי הנחיות רשות המיסים, המדווחים והמשלמים באופן מקוון נהנים מהטבה של עוד 4 ימי אשראי: את הדוחות התקופתיים שמוגשים באופן מקוון ניתן לדווח ולשלם עד ליום ה – 19 בכל חודש (במקום עד ליום ה – 15 בכל חודש).

כניסה למערכת התשלומים של רשות המיסים, הזדהות ביצוע תשלום מס ערף מוסף מקוון

ראשית יש להשלים מספר עוסק וכן מספר שובר או סכום לתשלום בהתאם לאפשרות הרצויה. אם ברצונך לשייך את התשלום לנושא ותקופה, יש למלא בנוסף את שני השדות הרלוונטיים.
מספר עוסק:
מספר שובר:
סכום:
נושא: ללא
תקופה: במבנה MMYYYY
אם טרם דיווחתם את הדוח התקופתי (לא דיווח מפורט), יש לדווחו במערכת הגשת דוח מע”מ. בסיום הגשת הדוח ישנה אפשרות לעבור לביצוע תשלום הדוח, מומלץ להשתמש באפשרות זו.

מעבר לשלום מעמ מקוון

מעבר לשלום מעמ מקוון

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *