פריסת תשלום מס הכנסה חרבות ברזל

פריסת תשלום מס הכנסה חרבות ברזל חלוקת מקדמות לתשלומים 

בימים אלו יצאה רשות המיסים בסדרת צעדים על מנת להקל על עסקים על רקע המדבר הכלכלי שנוצר במהלך מלחמת חרבות ברזל. מלבד מענקים לעסקים וסיוע לתושבים, יצאה הרשות המהלך הקלה פיננסי ותזרימי באמצעות מייצגים ברשות המיסים. מה בכתבה?. פריסת תשלום מס הכנסה חרבות ברזל איך מחלקים תשלומי מס. 

מקלים על בעלי העסקים לא רק מענקי חרבות ברזל. פריסת תשלום מס הכנסה 

על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, הוחלט ברשות המיסים על הרחבת האפשרות לביצוע פריסות תשלומים באמצעות מייצגים המקושרים לשע”מ בהרשאה לחיוב חשבון, ללא צורך בקבלת אישור מראש והגעה פיזית למשרדי הרשות.

פריסת תשלום מס הכנסה חרבות ברזל חלוקת מקדמות לתשלומים  חדשות מס הכנסה

פריסת תשלום מס הכנסה חרבות ברזל חלוקת מקדמות לתשלומים  חדשות מס הכנסה

עוד באתר מענק למעסיקים חרבות ברזל כמה כסף מגיע לך?

איזה תשלומים אפשר לחלק?

רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש.

הצרה של העסקים במלחמה: גביית כספים מלקוחות, הוצאות קבועות ושכר עובדים 

רוב העסקים בישראל נפגעו במספר נקודות חשובות במהלך המלחמה. מה למשל?.

קושי לגבות תשלום בעבור שירות או סחורה שסופקה

אי יכולת לייצר הכנסות חדשות בשל היעדר פעילות

הוצאות קבועות של שכירות ושכר עובדים שלא פוטרו

בעלי עסקים רבים נמצאים בחזית ולא יכולים להפעיל את העסק או לבצע פעילות המשכיות עסקית

התנאים המצטברים לביצוע פריסת תשלומים במערכת המייצגים

התנאים המצטברים לביצוע פריסת תשלומים במערכת המייצגים

איך אפשר לחלק חוב לרשות המיסים באמצעות מייצגים ללא אישור פקיד שומה 

חלוקת התשלומים לרשות המיסים מתאפשרת על ידי שתי מערכות. את הפעולה מבצע המייצג שלכם ברשות המיסים ללא צורך באישור של פקיד שומה.

פריסת תשלומים במערכת המייצגים של מס הכנסה 

תתווסף האפשרות לבצע פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. הפריסה תתאפשר על חובות שומה בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת. תקופת הפריסה הינה עד 4 תשלומים שווים וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪.

חלוקת חוב לתשלומים מערכת המייצגים של מע”מ 

כאן קיימת כבר אפשרות לביצוע פריסת תשלומים בהרשאה לחיוב חשבון, הורחבו התנאים לביצוע פריסה כזו. תקופת הפריסה הורחבה ל-עד 4 תשלומים שווים, במקום עד 3 תשלומים, וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪. הפריסה תתאפשר על דוחות תקופתיים המוגשים למע”מ במועד בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת.

החלטה זו באה על רקע מהלכים רבים שבהם נוקטת רשות המסים בעת הזו, על מנת להקל על ציבור המייצגים, הלקוחות והעסקים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *