מענק סיוע לעסקים 2020 משבר הקורונה

מענק סיוע לעסקים 2020 משבר הקורונה

לאחר פעימה ראשונה ופעימה שנייה ומענק לבעלי שליטה הכריזה רשות המיסים על מענק נוסף מענק סיוע לעסקים 2020 משבר הקורונה על מענק סיוע לעסקים 2020 בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל המשבר הכלכלי בישראל.

לאחר עצמאים רבים נרשמו לאתר האישי באזור מס הכנסה , הגישו בקשה ללא פניה לפקיד שומה ,  וקבלו לחשבון הבנק שלהם את מענק פעימה ראשונה ושנייה לעצמאים ובעלי שליטה יוכלו להגיש אף הם בקשה , התחיל תהליך נוסף של מענק השתתפות בהוצאות עסקים. הכללים המחייבים הם לפי תקנות מס הכנסה ועל פי שקול דעתו . החוזר המלא לתנאי זכאות בסוף עמוד זה. 

רשות המיסים הוסמכה על ידי מדינת ישראל לטפל במענק הסיוע לעסקים

מי זכאי למענק השתתפות בהוצאות לעסקים קטגוריות זכאות 

1 חברה או שותפות אשר מחזור עסקאותיה לשנת המס 2019 נמצא בטווח שבין 18,000 ל 20 מליון שקל

2 עצמאים עם מחזור עסקאות בשנת 2019 שנע בין 18000 ל 20,000,000 שח ובכל מכלילי גם את בעלי עסק פטור

3 עסק חדש שנפתח בתקופה שבין 01/03/2019 לבין 31/12/2020

המענק אינו קשור ואינו מתנגש עם מענקי עצמאים או מענק לבעלי שליטה .

אחד התנאים למענק הוא הפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 ביחס לחודשים מקבילים בשנת 2019
הינה בשיעור העולה על 25% כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה בלבד

סכומי מענק השתתפות בהוצאות 2020

700 שקל שור שנתי מדווח לשנת המס 2019 בין 18000₪ ל 100000  ₪
1825 שקל מחזור שנתי מדווח לשנת המס 2019 בין  100000 ₪ ל 200000 ₪
3025 שקל מחזור שנתי מדווח לשנת המס 2019 בין 200000₪ ל 300000  ₪

מענק לעסק עם מחזור של מעל 300,000 שח תלוי מדרגות ירידת המחזור 

מעל מחזור של 300 אלף שקל בשנה גובה המענק מותנה בגובה ירידת המחזור בשל המשבר. המדרגות כאן כבר יותר מורכבות וכמובן שבמקרה זה רצוי להתייעץ עם רואה החשבון שלך או המייצג מול רשות המיסים.

מקדם השתתפות בהוצאות קבועות 0.3

במדרגה זו יש להכפיל את הסכומים המתקבלים במכפלה במקדם חדש שנכנס למושגי רשות המיסים ונקרא מקדם השתתפות בהוצאות. שיעור מקדם זה עומד נכון לעכשיו על 0.3 .

שיעור ירידת מחזור 25% עד 40% יקבל פיצוי בשיעור 0.1 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור 40% עד 60% יקבל פיצוי בשיעור 0.2 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור 40% עד 60% יקבל פיצוי בשיעור 0.2 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור  מעל 80% זכאי פיצוי בשיעור 0.35 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

מענק לעסקים עם מחזור עם עסקאות בין 1.5 לבין 20 מליון שח 

שיעור ירידת מחזור 25% עד 40% יקבל פיצוי בשיעור 0.1 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור 40% עד 60% יקבל פיצוי בשיעור 0.2 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור 40% עד 60% יקבל פיצוי בשיעור 0.35 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

שיעור ירידת מחזור  מעל 80% זכאי פיצוי בשיעור 0.5 כפול 0.3 כפול שיעור ירידת המחזור בתקופת הבסיס

דוגמאות חישוב למענק הוצאות

כמה שווה מענק ההוצאות , תלוי במחזור ובגובה ירידת מחזור העסקאות . דוגמאות שמוצגות בחוזר רשות המיסים מציגה מענקים שיכולים לעשרות אלפי שקלים , בכפוף לעמידה בתנאים כך לדוגמא עסק עם מחזור של 250 אלף שח בתקופה המקבילה 2019 שרשם ירידה של 230,000 שח במחזור של שנת 2020 יכול להגיע למענק

מענק סיוע לעסקים 2020 משבר הקורונה דוגמאות חישוב

מענק סיוע לעסקים 2020 משבר הקורונה דוגמאות חישוב

הגשת בקשה לקבלת מענק ההוצאות 2020

הגשת בקשה לקבלת מענק הסיוע תתאפשר החל מיום 12 במאי 2020 למשך 90 ימים, עד ליום 10
לאוגוסט 2020

להורדה והדפסה מאתר המיסים של ישראל החוזר המלא 

חוזר להורדה מענק השתתפות בהוצאות 2020 של רשות המיסים

הכללים המחייבים הם אלו אשר ייקבעו על ידי רשות המיסים של ישראל. הכתוב אינו מהווה חלופה לייעוץ מקצועי על פי כל דין ואינו מחייב את גוף מוסדי רשות ממשלתית או אדם כלשהו

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *