מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים

מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים

מענקים לעצמאים הם חלק חשוב במהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של המשבר הכלכלי 2023 והאירועים הביטחוניים. בקשה לתשלום מענקים לעצמאים תוכלו להגיש באזור האישי של רשות המיסים. מה בכתבה?. מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים מתווה האוצר.

שימו לב – התקנות המחייבות הן אלו שנקבעות על ידי הממשלה ומיושמות על ישי רשות המיסים. הכתבה אודות מענקי חרבות ברזל הנה סקירת מידע נכון ליום פרסום הכתבה.

פיצוי מוגדל לפי מסלול הכירו את התנאים לקבלת מענק לפי שלושת מסלולי הפיצוי 

התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים:

מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. התקנות כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022, עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע”מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.

מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.

מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק”מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק”מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

מתי יהי האפשר להגיש בקשה לפיצויים ממס הכנסה?. הגשת תביעה לפיצויים במסלולים תיעשה דרך המערכת המקוונת שתעלה רשות המסים לאוויר בתחילת השבוע הבא, אשר תשמש גם לפיצוי עסקים בשאר חלקי הארץ. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו”ח ניכויים ודו”ח תקופתי למע”מ לחודש אוקטובר 2023.

מי זכאי לקבלת פיצוי מתווה האוצר מענק לעסקים חרבות ברזל מענק לעצמאים חרבות ברזל

בדומה למשברים קודמים זה לקח קצת זמן עד שבאוצר גיבשו את נוסחת הפיצוי. איך מחשבים כמה כסף מגיע לעצמאים?. הנוסחה מתבססת על דיווחים למס הכנסה ובסיסה על מקדם פיצוי, פגיעה בהכנסות ובמחזור.

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

מה מגיע לעסק פטור? מה גובה המענק שיקבלו העוסקים הפטורים לפי מתווה האוצר

לעוסקים פטורים ממע”מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש”ח בשנה ו-3,300 ש”ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש”ח) בשנה. 

כמה מקבל עסק עם מחזור שמעל 300,000 שח בשנה?. מתווה האוצר פיצוי לעסקים 

מתווה האוצר פיצוי לעסק עם מחזור מעל 300,000 שח

מתווה האוצר פיצוי לעסק עם מחזור מעל 300,000 שח

כל הליך הגשת התביעה ומימוש המענק אינו כרוך בקביעת תור אצל פקיד שומה – הכל באתר אזור אישי רשות המיסים.

תקרת עוסק פטור 2023 רשות המיסים מענק מלחמה

עוסק פטור מתשלום מס ערך מוסף יכול לרשום הכנסות של עד 107,692 שקל בשנה מבלי להוסיף רכיב מעמ לקבלה חשבונית. הוא למעשה גובה מעמ אפס. מעל תקרה זו המייצג שלו מול מס הכנסה אמור לדווח ולהתחיל להנפיק חשבונית עם מס ערך מוסף על פי חוק.

עד מתי אפשר להגיש בקשה לקבלת הפיצוי?.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

הטבה נוספת למעסיקים פטור מתשלום ביטוח לאומי לעובד בחל”ת

בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל”ת בחודשים 10-11/2023.

אם תוארך התקופה הקובעת יוארך הפטור בהתאם. מעסיק שהעביר דוח חל”ת שוטף לחודש 10/23 – הדוח ימחק מהמערכת, ובהמשך תחסום המערכת כל דיווח שוטף על חל”ת בחודשים 10-11/2023.

החזר מביטוח לאומי למעסיקים החזרי מילואים חרבות ברזל

המוסד לביטוח לאומי בעדכון חשוב למעסיקים. כידוע העובדים השכירים מקבלים את שכרם ישירות מהמעביד. מה יעשה מעביד המעסיק מספר אנשי מילואים?. הביטוח הלאומי יצר מערכת מקוונת להגשת בקשות להחזר תגמולי מילואים.

למי מיועדת המערכת לקבל החזר מילואים לעסקים?.

לכל המעסיקים שלהם עד 10 עובדים המשרתים במילואים, שעבדו בחודש 9/23 ודווחו כעובדים.
למייצג של המעסיק הרשום כמיופה כוח בביטוח הלאומי.
האם צריך לצרף אישור צבאי 3010 ?. לא!

אין צורך לציין בבקשה את תקופות שירות – התקופות ישולמו בהתאם לקובץ שנקבל מצה”ל.
טלפון ביטוח לאומי לבירור זכויות מעסיקים  02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *