מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים

מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים

מענקים לעצמאים הם חלק חשוב במהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של המשבר הכלכלי 2023 והאירועים הביטחוניים. בקשה לתשלום מענקים לעצמאים תוכלו להגיש באזור האישי של רשות המיסים. מה בכתבה?. מענק לעסקים חרבות ברזל כמה מקבלים מתי משלמים מתווה האוצר.

שימו לב – התקנות המחייבות הן אלו שנקבעות על ידי הממשלה ומיושמות על ישי רשות המיסים. הכתבה אודות מענקי חרבות ברזל הנה סקירת מידע נכון ליום פרסום הכתבה.

עדכון שנת המס 2024 תשלום פיצוי לעסק שנפגע בגלל המלחמה: רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח ב-15 בינואר 2024. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.

נזק עקיף מגישים ומקבלים את הכסף מקרן הפיצויים 2024 

פתיחת האפשרות להגשת תביעות פיצויים בגין נזק עקיף לחודשים נובמבר דצמבר עבור עוסקים המדווחים חד חודשי בשיטת שוטף פלוס ועבור קבלנים מבצעים. עוסקים אלו יהיו זכאים להגיש תביעה לחודשים נובמבר דצמבר במסלול הוצאות מזכות עד ה-15.5.2024 ובמסלול מחזורים, שכר וחקלאות עד ה-15.6.2024.

2024 הממשלה משלמת לעסק פיצוי על הפסדים

בעקבות החלטת שר האוצר ואישור ועדת הכספים, יוארך תוקפו של מתווה הפיצויים לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל עד סוף דצמבר 2023. בהתאם לתקנות שאושרו, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023. מכיוון שהפיצוי יינתן עבור חודשיים, סכומי הפיצויים יוכפלו.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח ב-15 בינואר 2024. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.

ינואר פברואר נפתחה המערכת להגשת פיצוי ומקדמות 2024 

ממשלת ישראל ממשיכה לשלם פיצוי חרבות ברזל לעסקים. החל מ 11/02/2024, נפתחה האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם להם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים ינואר-פברואר 2024.

מי זכאי למקדמות ינואר פברואר 2024?. 

למקדמה זכאים בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שפונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון, ונגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה ועומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש, בכלל זה הפסקת פעילות. רשימה מלאה של היישובים המזכים במקדמה מופיעה באתר רשות המסים.

עושים סדר בפיצויים שמגיע לעסקים בשנת 2024 

תקרת המקדמה עומדת על מיליון ₪, וניתן להגיש בקשות למקדמה עד ה-31 במרץ 2024. במקביל, ניתן עדיין להגיש בקשה למקדמות עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023, עד ה-29 בפברואר 2024. עד כה הוגשו 12,333 בקשות למקדמות בגין החודשים אוקטובר-דצמבר 2023. מתוכן, שולמו מקדמות ב-10,085 תיקים בסכום כולל של למעלה מ-1.2 מיליארד ₪.

פיצוי מוגדל לפי מסלול הכירו את התנאים לקבלת מענק לפי שלושת מסלולי הפיצוי 

התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים:

על מנת להגיש תביעה יש להיכנס למערכת, לעבור הזדהות, לבחור באפשרות “חרבות ברזל – נובמבר-דצמבר” ולבחור במסלול “הוצאה מזכה”. תנאי הסף לקבלת פיצויים הם מחזור של 12 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וירידה במחזור של מעל ל-25%. על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה הפיצויים בהתאמה למידת הפגיעה בעסק, יש להגיש דו”ח תקופתי למע”מ בגין החודשים שעבורם נדרשים הפיצויים, ודו”ח ניכויים ככל שמבקשים פיצויים בגין הוצאות שכר, לפני הגשת תביעה במערכת. ניתן להגיש תביעות למשך 90 יום ממועד פתיחת המערכת, משמע עד 15.4.2024.

עסקים שטרם הגישו תביעה לחודש אוקטובר 2023 במסלול זה, יכולים לעשות זאת עד ל-19 בפברואר 2024, באמצעות בחירה באפשרות “חרבות ברזל – אוקטובר” ומסלול “הוצאה מזכה”. במקביל, המערכת ממשיכה לשמש להגשת מקדמות ותביעות במסלול אדום לעסקים ביישובי ספר וכן להגשת תביעות במסלול מחזורים ושכר לחודש אוקטובר 2023 לעסקים הממוקמים ביישובים הכלולים בתקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

היישובים החדשים הזכאים לפיצוי לפי הגדרת יישוב ספר 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את החלטת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ, להחיל את ההגדרה “ישוב ספר” לעניין חוק מס רכוש וקרן הפיצויים על חמישה ישובים בנגב המערבי שפונו בהחלטת ממשלה 988: בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר. הישובים יוגדרו ביישובי ספר החל מה-7 באוקטובר 2023 ועד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת ממשלה מספר 988, או למשך שנה (לפי המאוחר מבניהם).

מקדמות על חשבון פיצויים חרבות ברזל 2024

קרן הפיצויים מאפשרת לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום והצפון הארץ, שפונו לפי החלטות ממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות של פיקוד צפון, לבקש מקדמה עבור הנזק הכלכלי שנגרם להם במלחמת חרבות ברזל עוד לפני הגשת תביעה, מתוך רצון לסייע לאותם בעלי עסקים להתמודד עם תזרים העסקי.

הגשת בקשה למקדמה עבור חודש אוקטובר תתאפשר עד 15.1.2024

הגשת בקשה למקדמה עבור חודשים נובמבר דצמבר תתאפשר עד 31.1.2024

מחשבון מענק חרבות ברזל

מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. התקנות כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022, עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע”מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.

מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.

מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק”מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק”מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

מתי יהי האפשר להגיש בקשה לפיצויים ממס הכנסה?. הגשת תביעה לפיצויים במסלולים תיעשה דרך המערכת המקוונת שתעלה רשות המסים לאוויר בתחילת השבוע הבא, אשר תשמש גם לפיצוי עסקים בשאר חלקי הארץ. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו”ח ניכויים ודו”ח תקופתי למע”מ לחודש אוקטובר 2023.

מי זכאי לקבלת פיצוי מתווה האוצר מענק לעסקים חרבות ברזל מענק לעצמאים חרבות ברזל

בדומה למשברים קודמים זה לקח קצת זמן עד שבאוצר גיבשו את נוסחת הפיצוי. איך מחשבים כמה כסף מגיע לעצמאים?. הנוסחה מתבססת על דיווחים למס הכנסה ובסיסה על מקדם פיצוי, פגיעה בהכנסות ובמחזור.

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

טבלת מענקים חרבות ברזל

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

מה מגיע לעסק פטור? מה גובה המענק שיקבלו העוסקים הפטורים לפי מתווה האוצר

לעוסקים פטורים ממע”מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש”ח בשנה ו-3,300 ש”ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש”ח) בשנה. 

כמה מקבל עסק עם מחזור שמעל 300,000 שח בשנה?. מתווה האוצר פיצוי לעסקים 

מתווה האוצר פיצוי לעסק עם מחזור מעל 300,000 שח

מתווה האוצר פיצוי לעסק עם מחזור מעל 300,000 שח

כל הליך הגשת התביעה ומימוש המענק אינו כרוך בקביעת תור אצל פקיד שומה – הכל באתר אזור אישי רשות המיסים.

תקרת עוסק פטור 2023 רשות המיסים מענק מלחמה

עוסק פטור מתשלום מס ערך מוסף יכול לרשום הכנסות של עד 107,692 שקל בשנה מבלי להוסיף רכיב מעמ לקבלה חשבונית. הוא למעשה גובה מעמ אפס. מעל תקרה זו המייצג שלו מול מס הכנסה אמור לדווח ולהתחיל להנפיק חשבונית עם מס ערך מוסף על פי חוק.

עד מתי אפשר להגיש בקשה לקבלת הפיצוי?.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

הטבה נוספת למעסיקים פטור מתשלום ביטוח לאומי לעובד בחל”ת

בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל”ת בחודשים 10-11/2023.

אם תוארך התקופה הקובעת יוארך הפטור בהתאם. מעסיק שהעביר דוח חל”ת שוטף לחודש 10/23 – הדוח ימחק מהמערכת, ובהמשך תחסום המערכת כל דיווח שוטף על חל”ת בחודשים 10-11/2023.

החזר מביטוח לאומי למעסיקים החזרי מילואים חרבות ברזל

המוסד לביטוח לאומי בעדכון חשוב למעסיקים. כידוע העובדים השכירים מקבלים את שכרם ישירות מהמעביד. מה יעשה מעביד המעסיק מספר אנשי מילואים?. הביטוח הלאומי יצר מערכת מקוונת להגשת בקשות להחזר תגמולי מילואים.

למי מיועדת המערכת לקבל החזר מילואים לעסקים?.

לכל המעסיקים שלהם עד 10 עובדים המשרתים במילואים, שעבדו בחודש 9/23 ודווחו כעובדים.
למייצג של המעסיק הרשום כמיופה כוח בביטוח הלאומי.
האם צריך לצרף אישור צבאי 3010 ?. לא!

אין צורך לציין בבקשה את תקופות שירות – התקופות ישולמו בהתאם לקובץ שנקבל מצה”ל.
טלפון ביטוח לאומי לבירור זכויות מעסיקים  02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *