מס רכישה 2024 מחשבון וטבלאות

מס רכישה 2024 מחשבון וטבלאות כמה נשלם בעת רכישה דירה

כמו בכל חודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן, עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע לשנת 2023, שהתפרסם השנה ביום 15.1.2024. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. מה בכתבה?. מס רכישה 2024 מחשבון וטבלאות. שימו לב במקרה של סתירה ייגברו הנחיות רשות המיסים. 

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2023 לא שולם מס על שווי שעד 1,919,155 ₪ ממחיר הדירה, הרי שבשנת המס 2024 לא ישולם מס על שווי שעד 1,978,745 ₪ ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

מס רכישה 2024 מחשבון וטבלאות יותר פחות מדמעות העדכון

אז מה זה אומר בעצם?. מחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. מה שאומר שסכום פטור ממס ברכישת דירה ראשונה עלה. וזו כבר בדורה טובה לרוכשי הדירות, במקביל לירידת מחירי הדיור בישראל.

דוגמאות לתשלום מס בעת רכישת דירה

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2023 לא שולם מס על שווי שעד 1,919,155 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,978,745 ₪ ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

עוד באתר שווי רכב 2024 לפי קבוצות מחשבון תשלום מס הכנסה זקיפת מס

עם כניסת שנת המס 2024 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה להלן הטבלה המעודכנת

ממחיר עד מחיר שיעור המס סכום מקסימלי
0 1,978,745 0%
1,978,746 2,347,040 3.5% 12,890
 2,347,040 6,055,070 5% 185403
6055071 20,183,565 8% 1130279
על החלק שמעל 20,183,565 ש”ח – 10%

כמה מס נשלם על דירת מגורים יחידה במחיר 2 מיליון שח בשנת 2024 

רבים בישראל רוכשים דירות במחיר של 2 מיליון שח. אז כמה מס ישולם עבור הדירה בשנת המס הנוכחית. בדקנו בסימולטור והנה התשובות והתוצאות שקבלנו. את המחיר הזה אגב, יש להוסיף למחיר הדירה כאשר אנו מתכננים את התהליך. ולפני זה נזכיר לכם שוב החישוב הקובע לפי רשות המיסים. 

מחיר הדירה גובה המס
2,000,000 744
2,100,000 4244
2,200,000 7744
2,300,000 11244
דירה שנייה כמה מס נשלם עליה האם יש נקהל למשקיעים?.

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת “דירה נוספת” (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.24 ועד ליום 15.1.25 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

על חלק השווי שעד 6,055,070 ש”ח – 8%

על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש”ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,500,000 ₪:

על חלק השווי שעד 6,055,070 ₪ ישולם מס בשיעור 8% = 484,406 ₪

על חלק השווי העולה על 6,055,070 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 44,493 ₪

סה”כ מס רכישה לתשלום – 528,899 ₪ (לעומת 532,546 ₪ לרכישות בין 16.1.23 ל-15.1.24).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *