מדרגת מס 2024 שכיר ועצמאי מחשבון

מדרגת מס 2024 שכיר ועצמאי מחשבון

כמדי שנה מפרסמת רשות המיסים את שיעורי מס הכנסה שייגבו משכר והכנסות מעבודה. טבלה זאת הנקראת גם מס שולי מיגיעה אישית, קובעת באופן מדורג כמה מס ישולם על ידנו. מה בכתבה?. מדרגת מס 2024 שכיר ועצמאי מחשבון. הנתונים הקובעים אלו המופיעים באתר רשות המיסים.

תוספת לנטו מדרגת מס 2024 שכיר ועצמאי מחשבון 

על רקע המשבר הכלכלי בגלל מלחמת חרבות ברזל, שכירים רבים לא צפויים לקבל השנה העלאת שכר. ומה קורה עם העצמאים?. אלו ימשיכו לשלם מס על הכנסות לאחר ניכוי הוצאות מוכרות על פי דין. אולם ככל שרשות המיסים תעדכן את טבלת מס הכנסה 2024, אלו צפויות להגדיל את השכר נטו. 

עוד באתר ניכוי מס במקור 2024 הדפסה עם אישור ניהול ספרים

טבלת המס לשנת 2024

שכר חודשי מממוצע ברוטו למס שיעור מס
שולי 2024
עד תקרה שנתית
7010 10% 84120
7011-10060 14% 84121-12720
10061-16150 20% 120721-193800
16151-22440 31% 193801-269280
22441-46690 35% 269281-560280
כל שקל נוסף 47% כל שקל נוסף
מס יסף מעל 60130 50% מעל 721560

נקודת זיכוי 2024 

האוצר של השכירים והעצמאים. טרם ידוע בשלב אם האוצר יבטל את ההטבה שכבר אושרה, לפי הורים עובדים זכאים  נקודת זיכוי ממס הכנסה גם על ילדים בגילי 18-13. מה הסיבה?. כל נקודת זיכוי מורידה את סכום המס שיש לשלם. בשנת 2024 תקציב המדינה ממוקד במימון מלחמת חרבות ברזל ותשלום מענקי מלחמת חרבות ברזל. אנו נעקוב אחר חדשות רשות המיסים ומשם נוכל להסיק את התשובות: 

כמה שווה נקודת זיכוי בשנת 2024?. האם המדינה בטלה את ההטבה המיועדת להורים עובדים. 

מידע למייצגים מתי מתפרס לוח ניכויים 2024 מס הכנסה?

רשות המיסים מעדכנת את הטבלאות בחודש ינואר, עם כניסת שנת המס החדשה לתוקף. כאן באתר חדשות המיסים של ישראל תוכלו להוריד את קובץ מס שולי 2024 באקסל. 

מעדכנים את הטבלאות לשנת המס החדשה הטבלאות יעודכנו עם פרסומן על יד רשות המיסים. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *