טופס 116 ג פריסת הכנסות הקלות מס

טופס 116 ג פריסת הכנסות הקלות מס

בימים אלו אנשי המילואים בישראל ממשיכים לשאת בנטל מלחמת חרבות ברזל. לצד שלל ההקלות והמענקים שאשרה הממשלה, נוספה במהלך חודש אפריל 2024 הטבת מס נוספת למשרתי המילואים. מה בכתבה?. טופס 116 ג פריסת הכנסות הקלות מס. 

ההקלה החדשה מתווספת למענקי מילואים המשולמים על ידי ביטוח לאומי. מה עוד?. תשלומים הקרן לסיוע לאנשי מילואים של משרד הביטחון. 

הקלה לאנשי המילואים טופס 116 ג פריסת הכנסות הקלות מס

השירות במלחמה גרס לאנשי מילואים לאבד הכנסות. אותם אנשים, ייתכן והיו להם הכנסות חייבות במס שולי גבוהה בשנים קודמות. המשמעות?. שילמו שיעור מס גבוה ולא יוכלו להזדכות בגינם על הפסדים מאוחרים.

עוד באתר אישור מיסים לטאבו הדפסה מאתר רשות המיסים

אז מה חדש?. רשות המסים מפרסמת הקלה לאנשי המילואים ומעדכנת כי תאפשר לייחס הכנסות מתגמולי מילואים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור שנת המס הקודמת, לשנת המס בגינה שולמו או לשנת המס במהלכה שולמו וזאת, בהתאם לבקשת הזכאים.

ביטוח לאומי ישלם מענקים מס הכנסה ייגבה פחות מיסים 

בשורה התחתונה מדובר בהטבת מס אישית שישי בה לחסוך סכומים ניכרים מתשלומי המס. מה העיקרון?. רשות המסים תאפשר לייחס הכנסות מתגמולי מילואים של הביטוח הלאומי לשנה הקודמת או לשנה הנוכחית, לפי בחירה. 

מתי מגישים את הטופס לרשות המיסים?.

במסגרת תיאום מס או לצד הדו”ח השנתי לשנת המס שבה התקבלה ההכנסה.

שנת המס 2024 הקלות לאנשי מילואים כך תשלמו פחות מס הכנסה על המענקים 

בקשה לייחוס כאמור תעשה באמצעות טופס בקשה לפריסה תשלומי מס  116ג. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי.

להורדה והדפסה טופס 116ג בקשה לפריסת הכנסה על פני מספר שנים

מה יכול להגיש את הבקשה?. עובד או שאיריו

מהות ההטבה?. פריסת את ההכנסה ממענק פרישה, מהיוון קצבה, מהפרשי שכר או קצבה ומפדיון ימי חופשה.

העדכון לשנת המס 2024?. הותאם לתגמולי ביטוח לאומי למשרתי המילואים ומענקי לידה.

למי מגישים?. רשות המיסים מס הכנסה

האם ניתן להגיש לבד?. באופן עקרוני ניתן להגיש ללא סיוע. אולם מכיוון שמדובר בהליך מס מורכב, תמיד מומלץ להתייעץ עם פקיד שומה או מייצג מוסמך ברשות המיסים.

מעבר להורדת הטופס באזור שירותי הדיגיטל של רשות המיסים 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *