חשבוניות ישראל הקצאת מספרים מדריך

חשבוניות ישראל הקצאת מספרים מדריך לשנת המס 2024

רבותי וגבירותיי מהפך. המאה ה21 כבר כאן, טכנולוגיות מהפכניות מנהלות את חיינו וגם עולם המיסוי בישראל, מה במדריך המיסוי?. חשבוניות ישראל הקצאת מספרים מדריך לבעלי עסקים ומייצגים ברשות המיסים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

בעלי עסקים שימו לב – החל מה-5.5.2024 לא ניתן לנכות מס תשומות מחשבוניות בסכום העולה על 25,000 ₪, אם החשבונית לא קיבלה מספר הקצאה מרשות המסים. מטרת המהלך היא למנוע את האפשרות להפצת חשבוניות פיקטיביות, המהווה ערוץ למימון פשיעה וטרור.

הכירו את המושג החדש מספר הקצאה של הספק לחשבונית 

על מנת לקבל מספר הקצאה לחשבונית ניתן לנקוט באחת משתי הדרכים. הראשונה באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות והשנייה באמצעות בקשה ישירה מהיישום של רשות המיסים. בהמשך העמוד תוכלו להיכנס לשירות הדיגיטל של רשות המיסים ולהמשיך את הפעילות. 

איך הספק מבקש מספר הקצאה? חשבוניות ישראל הקצאת מספרים

באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות:

הפעולה תתבצע אוטומטית מהתוכנה, במהלך הרגיל של הפקת חשבונית המס, ובתנאי שהספק משתמש בגרסה עדכנית של תכנת הנהלת חשבונות שקיבל/רכש מבית התכנה. ממפיק החשבונית לא נדרש כל שינוי התנהלות לעומת המצב טרם החוק.

דרך יישום ייעודי שפותח ברשות המסים

לאחר הזדהות ליישום, יש לכלול בבקשת ההקצאה את: מספר העוסק מורשה של הלקוח, הסכום לפני מע”מ, סכום המע”מ ומספר החשבונית עליה יירשם מספר ההקצאה. להחלטת מפיק החשבונית – ניתן לציין גם את פרטי העסקה.

מספר ההקצאה יינתן רק כאשר נתוני החשבונית “תקינים” כהגדרתם בדיווח המפורט תאריך תקין, ספרת ביקורת של הלקוח, וכדומה. 

מי יכול לבקש מספר הקצאה לחשבונית?. מושל חשבוניות ישראל

כל אדם (בגיר) שקיבל במערכת הרשאות חדשה הרשאה מהעוסק עצמו לנושא “חשבוניות ישראל”, רשאי לבקש מספר הקצאה.

מה עושים על מנת לקבל את המספרים מרשות המיסים?.

על מנת לתת ולקבל הרשאה, העוסק והמוסמך מטעמו חייבים להירשם לאזור האישי (רישום חד פעמי באמצעות המערכת לרישום לקוח לשירותים דיגיטליים), ובמידה והעוסק רוצה לתת הרשאה לאחרים – להוציא חשבונית מס, עליו לוודא שגם הם נרשמו לאזור האישי. לאחר רישום לאזור האישי, מתן ההרשאות מתבצע בהרשאות לפעולות דיגיטליות.

העוסק יוכל לתת למוסמך הרשאה לנושאים שיבחר, והמוסמך יידרש לאשר שהוא אכן “מסכים” לבצע את הפעולות. בכל עת, גם העוסק וגם מי שהוסמך מטעמו יכולים לבטל את ההרשאה. ההרשאה הינה לתקופה שיקבע העוסק, ושבועיים טרם פקיעתה, העוסק והמוסמך מטעמו יקבלו תזכורת לחידושה.

על השירות של רשות המיסים המסייע להתמודד עם הקצאת מספרי חשבוניות?. 

בחודש 1/2024 הושק שירות חדש שמאפשר למייצג להגדיר “מורשה על” על סמך הצהרת עו”ד. השירות מתואר בקישור זה ונועד לכל המקרים בהם הדירקטור לא מצליח לבצע צימוד בינו לבין החברה. 

כניסה רשות המיסים אזור אישי

כניסה רשות המיסים אזור אישי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *