הצהרת עוסק פטור 2023 עד מתי אפשר להגיש?

הצהרת עוסק פטור 2023 עד מתי אפשר להגיש?

רשויות המס במדינת ישראל הודיעו כי עקב המצב והסגר השלישי נדחה המועד האחרון להגשת הצהרת עוסק פטור 2023 מבלי שיוטל קנס על העוסקים. כל המידע על עסק פטור באתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה. שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

חרבות ברזל מענק לעוסק פטור כמה מקבלים פיצוי בגלל המלחמה 2023-2024

לעוסקים פטורים ממע”מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש”ח בשנה ו-3,300 ש”ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש”ח) בשנה.

בתחילת שנת 2024 פרסמה רשות המיסים הודעה חשובה לבעלי העסקים הפטורים. במסגרת ההקלות לציבור בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל, החליט מנהל רשות המסים מר שי אהרונוביץ על הקלה לעסקים קטנים. בהתאם להחלטת מנהל הרשות, עוסק פטור החייב בהגשת ההצהרה השנתית על פי סעיף 15 לתקנות מע”מ (רישום), יוכל להגיש את ההצהרה הנ”ל עד ליום 31/3/2024 מבלי שיינקטו כלפיו אמצעים (קנסות מנהליים וכדומה).

כמה מקבלים מענק עסק פטור עוסק זעיר חרבות ברזל מענקים 2023

כמה מקבלים מענק עסק פטור עוסק זעיר חרבות ברזל מענקים 2023

לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו למע”מ את ההצהרה השנתית לשנת 2022 לא יאוחר מיום שנקבע על ידי רשות המיסים. 

במענה לפניות ובמטרה להקל על ציבור העוסקים הפטורים החליטה הנהלת רשות המסים כי לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו את ההצהרה השנתית למע”מ לשנת 2023. 

נציין כי לצורך בדיקת הזכאות לקבלת “המענק הנוסף עבור פגיעה מתמשכת” שיפתח להגשה במהלך פברואר יש צורך בהגשת הדו”ח.

תקרת עוסק פטור לשנת 2023

לשנת המס 2023 מחזור עסקאות נמוך מ-107,692 שקל בשנה זו.

תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף(רישום) התשל”ו 1976 קובעת כי עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) יצהיר עד ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

במידה ואין לך כל פעילות עסקית בתיק, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק במע”מ.

פתיחת עוסק פטור באינטרנט 2023

בתחילת שנת המס הודיעה רשות המסים על השקת שירות מקוון חדש לפתיחת תיק עוסק פטור במע”מ ובמס הכנסה בממשק אחד וללא צורך בהגעה פיזית למשרדים. השירות פתוח לשימוש הציבור הרחב ולמייצגים שאינם מקושרים למערכת שע”מ. מייצגים המקושרים לשע”מ יכולים להמשיך ולהשתמש ביישומים הקיימים.

בישראל נפתחים מדי שנה 45 אלף תיקים לעוסק פטור מתשלום מס ערך מוסף.

פתיחת תיק במס הכנסה לעסק פטור מתשלום מעמ 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה באינטרנט ? תוך כמה זמן מקבלים תשובה ממס הכנסה

המשך הטיפול בבקשה לאחר שליחת הבקשה יישלחו למגישי הבקשה, מסרון (SMS) ומייל עם עדכון הבקשה, בכל שלב בתהליך פתיחת התיק.
ניתן לפנות למשרד המס במערכת פתיחת התיק, בכפתור עליון בצד שמאל “הודעות שלי”.(קישור של המערכת ).
ניתן לבדוק את הסטטוס הבקשה, במערכת פתיחת התיק.

לאחר הגשת הבקשה הבקשה באינטרנט הנתונים נשמרים באופן ממוחשב והטיפול הסתיים. במקרה של שליחת הטופס למשרד האזורי ההצהרה תטופל על ידי המשרד.

שירות לקוחות מס הכנסה טלפון שעות פעילות 

פניה אלינו בנושא מע”מ – כללי

טלפון מעמ בירורים 4954* או: 02-5656400

שעות פעילות מענה קולי מס הכנסה בימים ראשון- חמישי מהשעה 08:15 עד 15:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *