המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי

המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי

בשורה חשובה לבעלי עסקים בצפון. על רקע המלחמה אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024. הכסף יועבר לחשבון הבנק בכפוף לזכאות ובדיקה של רשות המיסים. מי ישלם את הפיצוי?. קרן פיצויים. חדשות מס הכנסה המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי.

ועדת הכספים אישרה והכסף בדרך המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתאריך 03/03/2024  את הארכת תקנות מס רכוש קרן פיצויים חרבות ברזל ינואר פברואר. מי זכאי?.  בדבר יישובי ספר, המעניקות פיצויים לעסקים בהתאם לפירוט הבא:

עוד באתר הקדמת קצבאות ביטוח לאומי לפני פסח התאריכים בהם ייכנס הכסף

רשימת יישובי קו העימות

יישובי קו עימות שפונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר פברואר פיצוי חרבות ברזל במסלול מחזורים או במסלול האדום.

מי חדש ברשימת הזכאים?. יישובי קו עימות שלא פונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר – פברואר במסלול מחזורים.

המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי

המענק החדש לצפון ינואר פברואר חרבות ברזל והפיצוי

פיצוי ליישובים יאנוח ג’ת, כיסרע סמייא ובית ג’ן

האם כל היישובים בצפון פונו?. כמובן שלא. אולם אלו שבהם התושבים נשארו ספגו הפסדים כלכליים. מדוע?. עצירת התיירות, עבודה לא סדירה בשטחי החקלאות והקושי לקיים חיי מסחר תקינים. על מנת לסייע לתושבים המחזיקים בעסק ולעצמאים ביישובים אלו, הוסיף מתווה משרד האוצר גם אותם לסבב תשלום פיצוי חרבות ברזל לעזקים.

בנוסף, עסקים ביישובים: יאנוח ג’ת, כיסרע סמייא ובית ג’ן – יהיו זכאים למענק עבור החודשים ינואר – פברואר במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

יישובי רמת הגולן

כלל יישובי רמת הגולן צפון ודרום. למה הם זכאים במסגרת הפיצוי?. עסקים ביישובים אלו זכאים לפיצוי מלא עבור החודשים ינואר-פברואר בענפי התיירות והחקלאות במסגרת המסלול האדום.

אזור אישי רשות המיסים אתר אישי כניסה לחשבונך במס הכנסה

אזור אישי רשות המיסים אתר אישי כניסה לחשבונך במס הכנסה

 

מה מקבלים במסלול הוצאות מזכות חרבות ברזל?.

בנוסף, יתר העסקים (שאינם עסקי תיירות או חקלאות) ביישובים אלו יהיו זכאים למענק במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

בנוסף למענקים אלו אושר על ידי ועדת העבודה והרווחה מענק השיבה. בימים אלו מתארגן הביטוח הלאומי לקראת תשלומי לתושבי העוטף שחוזרים לביתם וזכאים למענק המיוחד. אודות השאלה מתי ישולם הכסף לזכאים, כאן היעד ברור – לפני חול המועד פסח. סביר להניח, אם להסתמך על מקרים דומים, שגם תושבי הצפון שפונו יזכו לתשלום מענק שיבה עם חזרתם לבתים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *