הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2022

הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה רשות המיסים 

לשכות הדרכה של מס הכנסה תפתחנה לשירותכם יכולים להיעזר בשירות סיוע והסבר של רשות המיסים. להלן מועדי ההדרכה. כל הפרטים אודות הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2022. מתי הדוח מוגש? במהלך שנת המס 2023. הגשת דוחות שנתיים נחשבת לאירוע מס רב משמעות ויש להיערך לכך בהתאם יחד עם מייצג מורשה ברשות המיסים. 
חדשות מס הכנסה 29/11/2023
בנוסף נקבע כי דוח שנתי לשנת המס 2022 לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה שיוגש במהלך חודש ינואר 2024, יחשב כאילו הוגש ביום 31.12.2023, ובלבד שלגבי נישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנים 2020 ו-2021 הוא הגיש את הדוח לשנת 2020 בשנת 2021 ואת הדוח לשנת 2021 בשנת 2022. מה המשמעות?. ההטבה תהיה תקפה רק למי שהגישו דוחות שנתיים בזמן בשנות המס הקודמות.

טיפים חשובים והנחיות לדוח שנתי 2022 הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה

רשות המסים שמחה להעמיד לרשותכם סיוע והדרכה באופן מילוי דו”ח שנתי ליחיד (טופס 1301) ודו”ח ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137), המיועד ליחיד בעל עסק קטן שמחזור עסקיו, יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית, אינן עולות על 60,000 ש”ח. לשכות ההדרכה תעמודנה לשירותכם, בהתאם לכללי משרד הבריאות, בכל אחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ, ללא צורך בהזדהות וללא תשלום.

עדכון תאריכים אחרונים להגשת הדוחות חרבות ברזל

בשל המצב הביטחוני עדכנה רשות המיסים את תאריכי הגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022. 
המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:
חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23
יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23
הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד
להגשה עד ליום ,31.12.23 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר
האורכות למייצגים לפי המאוחר

מועדי הדרכות והנחיות סיוע להגשת דוח שנתי

רשות המסים פותחת את לשכות ההדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301), דוח ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137), המיועד ליחיד בעל עסק קטן שמחזור עסקיו עד 60,000 ₪ ובהגשת החזרי מס לשכירים (טופס 135).

לשכות ההדרכה יפעלו במשרדי מס הכנסה בימי ראשון, שלישי וחמישי, החל מה-7.5.2023 ועד ה-29.6.2023 בשעות 13:00 עד 18:00.

ההדרכה תינתן ללא צורך בהזדהות ובתשלום ויש להצטייד במסמכים רלוונטיים.

לשכות ההדרכה באום אל פאחם, אילת אשדוד וראשון לציון יפעלו בחלק מימי השבוע. אום אל פאחם – בימי ראשון בלבד, באילת – בימי שני ורביעי בלבד, ובאשדוד וראשון לציון – בימי שלישי וחמישי בלבד.

הכירו את טופסי הדוח לשנת המס

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2022. הטופס המכוון או באמצעות ניירת יוגש אל משרד השומה. אם שלא מולא כראוי או שלא צורפו אליו המסמכים המתאימים, כמי שלא הגיש דוח. עפ”י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לראות מי שהגיש דוח.

נספחים לדוח השנתי לרשות המיסים טפסים להורדה

טופס 1320 להורדה מס הכנסה דוח רווח והפסד לבעלי עסק עצמאי לשנת 2022. נספח א לדוח השנתי לשנת המס 2022לטופס הדו”ח השנתי ליחיד. באמצעות טופס זה מתבצע חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד כל הסכומים אינם כוללים מע”מ, למעט עוסק פטור.  לטופס 1320 המלא!

טופס 135 לשנת 2022 להורדה מס הכנסה עם הנחיות אתר המיסים של ישראל טופסי מס הכנסה להורדה והדפסה. מעודכנים תמיד. מעמוד זה ניתן להוריד את טופס 135 לשנת 2022 המעודכן של רשות המיסים. הטופס הוא למעשה דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2022 .  להורדת טופס 135 לחצו כאן

רשות המסים בישראל מרכז מידע ושירותים מקוונים – רשות המסים 4954*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *