דחיית תשלומים מנהל מקרקעי ישראל הקלות חרבות ברזל

דחיית תשלומים מנהל מקרקעי ישראל הקלות חרבות ברזל

ארגונים ממשלתיים רבים, בנקים וחברות ביטוח הכריזו בחודשיים האחרונים על שורת הקלות והטבות לציבור. ומה הוחלט ברמ”י?. הכירו את ההחלטה החשובה בנושא דחיית תשלומים מנהל מקרקעי ישראל הקלות חרבות ברזל

שוברי התשלום זזו קדימה – דחיית תשלומים מנהל מקרקעי ישראל הקלות חרבות ברזל

על פי הודעת המנהל, ביום 22.11.2023 מועצת מקרקעי ישראל קיימה דיון דחוף בנושא תשלומים לרשות מקרקעי ישראל והחליטה לאפשר דחיית התשלום של שוברים במספר מישורים. 

עד מתי אפשר לשלם עבור קרקע למגורים?. 

בהקצאות לקרקע למגורים בבנייה רוויה ובבנייה נמוכה במרחבי תל אביב, מרכז וירושלים, תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום 15.12.2023 ללא ריבית והצמדה.

עוד באתר קבלת קהל מס הכנסה משרדי רשות המיסים חזרו לפעול

היטלים ותשלומים עבור בנייה רוויה ובבנייה נמוכה

בהתייחס לשלושת האזורים הבאים, בהקצאות לקרקע למגורים בבנייה רוויה ובבנייה נמוכה במרחבי חיפה, צפון ודרום וכן בבנייה עצמית בכל מרחבי הרשות, תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום 24.1.2024 ללא ריבית והצמדה.

שוברים לתשלום הוצאות פיתוח כללי 

בכל יתרות הקצאות הקרקע שאינן למגורים תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום 30.11.2023 ללא ריבית והצמדה. יובהר כי החלטה זו באה במקום כל החלטה קודמת בעניין דחיית מועדים ועל הציבור לפעול בהתאם.

טלפונים וכתובות ש המנהל בתל אביב 

מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומות 4,5,6, ת.ד 7246, תל אביב, 6701201 תל אביב-יפו

טלפון: 5575* טלפון נוסף 03-9533333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *