דחיית תשלומים למס הכנסה ומעמ אוקטובר 2023

דחיית תשלומים למס הכנסה ומעמ אוקטובר 2023

בשורה חשובה לבעלי עסקים וחייבים לרשות המיסים. היום, 08/11/2023, הודיעה רשות המיסים על שורת הקלות חרבות ברזל. לצד האפשרות להגיש מענקי מלחמה, הרשות מודיעה על האפשרות לדחות תשלומים וחובות של עסקים. מה בכתבה?. דחיית תשלומים למס הכנסה ומעמ אוקטובר 2023. 

עד מתי אפשר להגיש דוחות?. דחיית תשלומים למס הכנסה ומעמ אוקטובר 2023

דוחות חודשיים מע”מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה: המועד להגשה ותשלום הדוח בגין חודש 9/2023, שמועד תשלומו חל ביום 26.10.23, נדחה ליום ה-26.12.23  שנקבע כ”מועד החוקי”.

עוד באתר קבלת קהל מס הכנסה משרדי רשות המיסים חזרו לפעול

מה המשמעות מבחינת תשלומי מיסים של עסקים?. דחיית מעמ אוקטובר 2023 

דהיינו בניכויים ומע”מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס לפי סעיף 190(א) לפקודת מס הכנסה בגין דוחות אלו שיוגשו וישולמו עד למועד זה. המועד להגשה לתשלום הדוח בגין חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ביום 15.11.2023 נדחה ליום 31.12.2023.

מעמ ספטמבר אוקטובר דצמבר עד מתי אפשר לשלם

מעמ ספטמבר אוקטובר דצמבר עד מתי אפשר לשלם

תשלום שומת מס הכנסה ספטמבר נובמבר התאריכים החדשים 

שומות מע”מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ”ק ומס רכוש: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום בגין תקופת הדחייה.

דחיתם דיווחים?. ייתכן שלא תוכלו להגיש מענק לעסקים חרבות ברזל תשלום מעמ נובמבר 2023

באותה נשימה מציינת רשות המיסים את הבעיה בדחיית דיווחים. בעלי עסקים שרוצים להגיש בקשה לקבלת מענקי מלחמה לעסקים, ייתכן שייתקלו בבעיה. מה הסיבה?. תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” הוא הגשה של דו”חות תקופתיים למע”מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

דחייה של 60  יום בעסקאות רווחי הון 

עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום.

חייבים כסף לרשות המיסים?. הכירו את הסדרי התשלום החדשים חרבות ברזל 

הסדר תשלומים: לפי סעיף 2 לחוק רואים את הסדר התשלומים כחוזה ולכן כל ההמחאות שמועד פירעונן חל בתקופה הקובעת, המועד לפירעון ידחה ב- 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם משניהם).

קנסות מנהליים חרבות ברזל תאריכים מעודכנים

 תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) לתשלום לגבי קנסות שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה הקובעת.
כמו כן, מהלכי אכיפה בכל המערכים: כל המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לתקופת דחיית המועדים לתשלום שפורטו בהנחיה זו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *