דחיית דיווחים מס הכנסה חרבות ברזל הקלות

דחיית דיווחים מס הכנסה חרבות ברזל הקלות 11/2023 

עקב המצב הביטחוני בישראל וגיוס המילואים בשל מלחמת חרבות ברזל הודיעה רשות המיסים על שורה של הקלות למדווחים. מה בכתבה?. מדריך מס דחיית דיווחים מס הכנסה חרבות ברזל הקלות 11/2023.

נושאי הכתבה

דחיית דיווחים חודשיים דחיית מעמ נובמבר דצמבר

תאריכים חדשים להגשת דוחות שנתיים 2022

סיוע והקלות למשרתי המילואים מצד רשות המיסים

בסוף העמוד המסמך המלא להורדה – הקלות רשות המיסים חרבות ברזל 

דיווח לרשות המיסים דחיית דיווחים מס הכנסה לחודש ספטמבר 2023 שנעשים בחודש אוקטובר 2023 

הקלות בדיווחים מלחמת חרבות ברזל עד מתי אפשר לשלם מעמ החודש עדכון 07/11/2023. הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום של דוח תקופתי ספטמבר 2023 למע”מ:

אורכה לכלל העוסקים והנישומים עד ליום שני ה-27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי).

ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).

התאריכים המיוחדים לאוכלוסיות הזכאיות מועדי דיווח מע”מ 2023 ספטמבר אוקטובר

בנוסף, מודיעה היום רשות המסים על מתן אורכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים.

מי זכאי?. אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ”ד – 2023. וזאת בהמשך לאישור שר הביטחון וועדת חוץ וביטחון.

עד מתי אפשר לשלם מעמ החודש?

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת אורכה עד ליום שלישי ה-26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה-31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

עדכון דחיית תשלום מעמ דצמבר 2023

רשות המיסים טרם פרסמה את מועדי התשלום למדווחים ויועצי המס. אולם, אם לשפוט לפי חדשות מס הכנסה האחרונות, ייתכן, וזו הערכה בלבד, שתהיינה הקלות נוספות לקראת השנה ולקראת שנת המס 2024.

לא שלמתי ולא דיווחתי למס הכנסה בזמן, האם אוכל להגיש תביעה למענקי מלחמה? 

יובהר כי על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” הוא הגשה של דו”חות תקופתיים למע”מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

עד מתי אפשר לשלם מעמ חדשות מס הכנסה חרבות ברזל

עד מתי אפשר לשלם מעמ חדשות מס הכנסה חרבות ברזל

התאריכים החדשים להגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2022 

בנוסף, יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים. המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

דוח שנתי חברות 2022 – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.

יחידים תאריך הגשת דוח שנתי ל 2022 – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.

הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

הארכת תוקף אישורי מס הכנסה מס במקור ניהול ספרים

בעקבות חרבות ברזל הודיעה רשות המיסים על הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור שפג תוקפם עד יום 30.9.2023 ואילך עד ליום .30.11.2023
נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור מפ”ל או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייצגים המקושרים
לשע”מ. לפניות אלו תינתן עדיפות, ככל הניתן.

האם מתקיימים הליכה גבייה ואכיפה בזמן מלחמת חרבות ברזל?.

בכל הנוגע להליכי אכיפה וגבייה, במהלך השבועיים הקרובים תגלה רשות המסים רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים, והנחייה מסודרת בנושא יצאה למשרדים. רשות המסים לא תטיל עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.23. ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יש להדגיש כי אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים והפרשי הצמדה וריבית על חובות יחולו על פי החוק.

רשות המיסים מסייעת למשרתי המילואים טיפול מהיר על ידי פניה באתר רשות המיסים

לצד הקלות אלו לכלל הציבור, תנקוט רשות המסים בתקופה הקרובה במדיניות של סיוע פרטני למשרתים במילואים ולתושבי עוטף עזה והדרום. במסגרת מדיניות זו הוחלט כי משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו דיווחים תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במועד:

יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות

ביטול הפרשי הצמדה וריבית.

איך פונים לרשות המיסים לקבלת הקלות למשרתי המילואים?.

הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים. עוד הוחלט כי במסגרת הסיוע של רשות המסים לתושבי עוטף עזה והדרום, יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על ידם בערוצים המקוונים, הן במערך הפניות לציבור והן במערכת הפניות למייצגים. במקביל פתחה רשות המסים ערוצי פניות ייעודיים עבור משרתי מילואים, הן במערך הפניות לציבור והן במערכת הפניות למייצגים, בכלל הנושאים, אשר נועדו לאפשר טיפול מהיר בפניות אלו.

 ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות של משרתי מילואים.

הקלות רשות המיסים חרבות ברזל המסמך המלא להורדה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *