דוח שנתי למס הכנסה 2022 תאריכים חדשים חרבות ברזל

דוח שנתי למס הכנסה 2022 מערכת הדיווחים נפתחה לשידור

בעיצומה של שנת המס 2023 הודיעה רשות המיסים על פתיחת המערכת לשידור דוח שנתי למס הכנסה 2022. כל הפרטים, טיפים חשובים לעצמאים ומידע למייצגים באתר המיסים של ישראל.

התאריך החדש לאור מלחמת חרבות ברזל הודעת רשות המיסים

בנוסף, יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים. המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

בתאריך 29/11/2023 הודיעה רשות המיסים על הקלה חשובה בנושא הגשת דוח שנתי לשנת המס 2022:

בנוסף נקבע כי דוח שנתי לשנת המס 2022 לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה שיוגש במהלך חודש ינואר 2024, יחשב כאילו הוגש ביום 31.12.2023, ובלבד שלגבי נישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנים 2020 ו-2021 הוא הגיש את הדוח לשנת 2020 בשנת 2021 ואת הדוח לשנת 2021 בשנת 2022. מה המשמעות?. ההטבה תהיה תקפה רק למי שהגישו דוחות שנתיים בזמן.

חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.

יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.

הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

בתאריך 16/10/2023 הודיעה רשות המיסים: לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

למקומות היכון הגש דוח שנתי למס הכנסה 2022 

הודעת רשות המיסים מאפשרת לעצמאים ובעלי עסקים להגיש את הדוח המסכם. מה היתרונות בהגשה מוקדמת של הסיכום השנתי?. במידה ולעסק מגיעים החזרי מס הכנסה או ביטוח לאומי, אישור הדוח בשלב מוקדם של שנת המס, תקל על תזרים המזומנים. בהמשך להודעת רשות המיסים מיום 13/03/2023 בדבר פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2022, הרשות מעדכנת כי המערכת למייצגים המחוברים לשירות עיבודים ממוחשבים והמערכת באינטרנט נפתחו לשידור דוחות של יחידים לשנת המס 2022.

עוד באתר כמה הוצאות רכב מוכרות מחשבון רשות המיסים תקנות

הדרכה לבעלי עסקים ומייצגים כך תוכלו להתייעץ עם רשות המיסים לפני הגשת דו”ח 2022

ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו”ח, לרבות כל אחד מהשדות. הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית “עזרה”. תמיכה טלפונית למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על ידי מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים בטלפונים: 5656400-02 או 4954.

חשוב להכיר טופס 1344 הפסדים מועברים 2022 להורדה מס הכנסה

טפסים נוספים טופס 1301 להורדה דוח שנתי 2022 דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול מס הכנסה רשות המיסים טפסים

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי?. 

במסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים לגבי מועדי הגשת הדוחות השנתיים ובתיאום מוקדם עם נציגי הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס, אישר מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2022. במידה ונדרשת לכם הארכה, יש להתייעץ עם המייצג שלכם ברשות המיסים.

הוצאות מוכרות 100% במס הכנסה לעצמאים 

תכנון ההוצאות בעסק הוא לא פחות חשוב מאשר יצירת הכנסות. לפני הגשת הדו”ח לשנת המס 2022, יש לוודא שסיכום ההוצאות בוצע בצורה תקינה. מה תפקיד הנישום?. לקבל את המידע מהמייצג שלו ולבצע בדיקה מדגמית. אילו הוצאות מוכרות במלואן לצורכי מס?.

ציוד וריהוט לעסק
מחשב שולחני או /נייד בהתאם
כלי עבודה
אחזקת ותיקונים
דמי שכירות עסק כמו משרד או סדנא וחנות
פרסום העסק כולל ברשתות חברתיות ובאינטרנט
ביטוח אחריות מקצועית
ספרות מקצועית הקשורה לעסק

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *