Tag: שכר מינימום

שכר מינימום 2019 טבלאות

שכר מינימום 2019 טבלאות

שכר המינימום בישראל מוגדר בחוק ולא ניתן לשלם שכר שעתי נמוך ממנו. לנוחיותכם מוצגות באתר שכר מינימום 2019 טבלאות  לפי גיל , שעות עבודה בשבוע וסוג העסקה . בנוסף מי שמשתכר שכר מינימום זכאי להחזרי מס הכנסה שלילי ומענק עבודה ועל כך בכתבה שלפנינו

אני מרוויחה שכר מינימום איך מגיע לי החזר מס

בשנים האחרונות מונהג בישראל מס שלילי. מס שלילי הוא מנגנון המעודד אנשים לצאת לעבודה. הוא משולם רק למי שיוצא לעבודה ועומד בקריטריונים של זכאות אותם נפרט בהמשך. יוצא מכך מצב שגם מי שמרוויח שכר מינימום זכאי להחזר ממס הכנסה ! כחלק ממדיניות הממשלה לעודד אנשים לצאת לעבודה .

בעמוד זה ! לאחר הטבלאות זכאות למס שלילי למשתכרים שכר מינימום מחשבון זכאות בדקו האם מגיע לכם מס שלילי מענק עבודה 

שכר מינימום 2019 טבלאות  לפי גיל ושעות עבודה

שכר מינימום לחודש שנת 2019

מגיל 18 ומעלה 5,300.00
מגיל 17 עד 18 4,399.00
מגיל 16 עד 17 3,975.00
עד גיל 16 3,710.00
חניכים 3,180.00

5 ימי עבודה שכר מינימום לשנת 2019

מגיל 18 ומעלה 244.62
מגיל 17 עד 18 203.03
מגיל 16 עד 17 183.46
עד גיל 16 171.23
חניכים 146.77

6 ימי עבודה בשבוע  שכר מינימום לשנת 2019

מגיל 18 ומעלה 212
מגיל 17 עד 18 175.96
מגיל 16 עד 17 159
עד גיל 16 148.4
חניכים 127.2
אתר המיסים של ישראל טבלאות שכר מינימום החזרי מס פקיד שומה

שכר מינימום לשעה חופש גדול 2019

מגיל 18 ומעלה 28.49
מגיל 17 עד 18 שכר מינימום לתלמידים 25.43
מגיל 16 עד 17 לשעה שכר מינימלי 22.98
עד גיל 16 שכר מינימום חופש גדול 2019 21.45
חניכים 18.38

מחשבון מס שלילי ושכר מינימום 

שכר מינימום הוא לא סוף פסוק. ניתן להגיש תביעה לרשות המיסים ולבצע הליך מימוש זכויות לקבל  מס הכנסה שלילי ומענק עבודה . בשנה האחרונה נוספו עוד עשרות אלפי זכאים בזכות נטו למשפחה שהגדילה את מעגל הזכאים למענק עבודה. לרשותכם מחשבון עם הנחיות לבדיקת זכאות והגשת תביעה למס שלילי

ענו על השאלות במחשבון הערכת זכויות

-

אתר המיסים של ישראל

כל המידע על מס הכנסה מדרגות מס 2019 הסברים פשוטים על טבלאות מס הכנסה פקיד שומה טלפון ושעות קבלה ! שירות איתור כסף אבוד למקבלי שכר מינימום החזרי מס לשכירים והסברים כיצד לבצע פדיון קופת גמל קטנה , ביטוחי מנהלים והטבות מס הכנסה לשכירים .
מחשבון הערכת מימוש זכויות החזרי מס הכנסה שלילי מענק עבודה