Tag: שכר אמנים טופס 2019

הטבות מס הכנסה לעצמאים בגלל הקורונה

הטבות מס הכנסה לעצמאים בגלל הקורונה

מדריך מיוחד לעצמאי לקבלת מענק ממשלתי בגלל משבר הקורונה ורשימת ההטבות וההקלות במס הכנסה מס ערך מוסף וביטוח לאומי לעצמאים עקב משבר הקורונה טיפים פיננסיים לבעלי עסקים לצלוח את המשבר הפיננסי הטבות מס הכנסה לעצמאים מימוש זכויות עצמאים סיוע לעסקים סיוע לעצמאים מענקים ממס הכנסה וביטוח לאומי

מתעדכן בזמן אמת – כיצד לקבל את המענק הממשלתי לעצמאים ראשית יש להבין בין הטבות ביטוח לאומי לעצמאים לבין הטבות מס הכנסה לעצמאים. בכל אחד מהם יש פן אחר של הקלות מס או מענק לעצמאים ולכן ישנה חשיבות להכרת ההטבות על מנת להפיק מהן את המקסימום. כך יצרנו עבורכם הטבה של אלפי שקלים באמצעות תכנון פיננסי נכון של העסק .

שימו לב – מימוש הטבות לעצמאים בעמוד זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה . לייעוץ פיננסי מתקדם לעסקים יועצים מורשים CFP עם תואר שני בכלכלה ניסיון מקצועי ליווי משפטי

קרן החשב הכללי הלוואות לעסקים קורונה

מדובר באחת ההלוואות הזולות לעסקים הן מבחינת זמינות והמן מבחינת ערבות וזמינות הכסף. המדינה נותנת את הערבות להלוואות לעסקים בגלל הקורונה והבנקים את הכסף לעסקים.

סיוע חשכל לעסקים בגלל קורונה ניתן לעסקים הרשומים בישראל בתור עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה. יעד 400 מיליון ₪ מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו ולעסק יש קשיים תזרימיים בגלל מבר הקורונה והבידוד.

חשוב לדעת על הלוואת חשכ”ל עזרה ממשלתית לעסקים בקורונה :

הלוואות צריך להחזיר – גם את ההלוואה הזו.
אומנם אין צורך בתכנית עסקית לקבלת אישור הלוואה בערבות מדינה ( הלוואות חשכל ) אולם יש לבצע הרשמה לשירותי הממשלה ולהקיש פרטים אודות העסק שלך. כך שסיוע מצד יועץ כלכלי לעסקים במשבר קורונה יכול לסייע בהחלט במיוחד ליועץ עם היכרות בעולם העסקים הקטנים והרשות לעסקים לקטנים .
 לייעוץ אישי קרנות סיוע לעסקים קרנות סיוע לעצמאים השאירו הודעה בסוף העמוד 

הטבות ביטוח לאומי לעצמאים בגלל משבר הקורונה

ניתן לבטל תשלומים שוטפים לביטוח לאומי מקדמות על יד הגשת טופס הצהרה על הקטנה בהכנסות באמצעות יועץ המס שלך או ישירות בעצמך לביטוח לאומי. לרוב מי שמייתג

ביטול תשלומים לביטוח לאומי לעצמאים

לרגל המצב בו עסקים ללא הכנסות לעיתים אף עם הפסדים ניתן להגיש לביטוח לאומי טופס 672 בקשה לתיקון מקדמות או ביטול מקדמות ביטוח לאומי עד סוף שנת המס נוכחית. מדובר בטופס מקוון וניתן להוריד אותו מעמוד זה ולחסוך אלפי שקלים עד סוף שנת המס 2020. ניתן להגיש אץת הטופס 4 פעמים בשנת מס יחידה ולכן חשוב לנצל את התקופה לקבלת הקלות ביטוח לאומי לעצמאים

להורדת טופס ביטול מקדמות ביטוח לאומי לחצו כאן 

החזרי מס הכנסה לעצמאים בגלל משבר הקורונה

ישנם שני סוגי החזרים ממס הכנסה מהם עצמאים יכולים לשפר את תזרים המזומנים לעסק ולהפנות משאבים לשרידות העסק עד לתום משבר הקורונה. את הטפסים יש להגיש לפקיד שומה . כאשר משרד הבריאות הישראלי יכריז על כך. בימים אלו רצוי להגיש לפקיד שומה באופן דחוף בקשה לביטול או הקטנת מקדמות מס הכנסה טופס 2216א ולחסוך תשלומים מיותרים למס הכנסה על חשבון חודשים בהם צפויה הקטנה או איפוס של ההכנסות. יש לקחת בחשבון שבהמשך השנה ככל שיסתיים משבר הקורונה , נצטרך לשלם שוב מקדמות מס. עסקים פטורים ממס חשוב להגיש תביעה למענק עבודה ולקבל מס שלילי לשנה שעברה.

דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

מענק מיוחד לעצמאים מס הכנסה לקחת כאשר צריך

גם אם מדובק במענק צנוע של כמה אלפי שקלים מומלץ לכל עצמאי לקחת אותו. בעיקר אם הוא צופה קיטון בהכנסות או איפוס הכנסות במשך השנה והבידוד של הקורונה יימשך. כל שקל שאפשר לאגור לתזרים מזומנים הוא חשוב לאסטרטגיית השרידות של העסק.

טופס להורדה הקפאת תשלומי מס הכנסה 

הורדה מאתר המיסים של ישראל טופס הקפאת מקדמות מס הכנסה לעצמאים וחברות. 

ייעוץ פיננסי לעסקים בניית תזרים מזומנים על ידי כלכלן מומחה לייעוץ עסקי השאירו  פרטים לשיחה ראשונה דחיית מועד דיווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה ביטוח לאומי גיוס הון מהיר לעסק קרנות וסיוע מדינה