Tag: מתי צריך להוציא חשבונית

מועדי דיווח למס הכנסה 2022 מתי משלמים החודש ?

מועדי דיווח למס הכנסה 2022 מתי משלמים החודש ?

קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס החדשה. אלו המועדים בהם יש לדווח ולאחר מכן לשלם מקדמות ותשלומי מעמ. אתר המיסים של ישראל מידע למייצגים. מועדי דיווח למס הכנסה 2022 מתי משלמים החודש ?.

מועדי דיווח למס הכנסה 2022 מתי משלמים

מועדי דיווח למס הכנסה 2022 מתי משלמים

להלן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2022

שימו לב, לנוחיותכם חלקו את הטבלה לשני סוגי דיווח לפי סוגי המיסוי. באתר מוצגת טבלה אחת עבור מס הכנסה וטבלה שנייה עבור תשלומי ודיווח מס ערך מוסף. בחלק מהחודשים התאריכים אינם זהים.

הקלה לציבור העוסקים המדווחים למע”מ באופן מקוון לדיווחים החלים בחודש יולי 2022

את הדוח התקופתי למע”מ לתקופת הדיווח מאי ויוני 2022 למדווחים דו-חודשי ולתקופת הדיווח יוני 2022 למדווחים חד-חודשי, ולאפשר להם דיווח מקוון עד ליום חמישי 21/7/2022.

הקלה זו הינה רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

הדיווח התקופתי למע”מ הינו מקוון, ברשת המייצגים בשע”מ או באינטרנט.

הדיווח והתשלום יבוצעו לא יאוחר מיום חמישי 21/7/2022.

הגשת הדוח התקופתי למע”מ באופן מקוון החל בחודש מאי 2022

הקלה לציבור העוסקים במועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ באופן מקוון החל בחודש מאי 2022. מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט להקל על ציבור העוסקים החייבים על פי הדין בהגשת הדוח התקופתי למע”מ ותשלום המס לתקופת הדיווח מרץ – אפריל 2022 ( דיווח דו-חודשי ) ולתקופת הדיווח אפריל 2022 ( דיווח חד-חודשי ) ולאפשר את הגשת הדיווח באופן מקוון עד ליום שני ה-23.05.2022 ( במקום עד ליום חמישי ה-19.05.2022 ).

הקלה זו תינתן לעוסקים בהתקיים התנאים הבאים באופן מצטבר:

הדיווח התקופתי למע”מ יתבצע באופן מקוון באמצעות רשת המייצגים בשע”מ או באינטרנט.

הדיווח התקופתי ותשלום המס יבוצעו לא יאוחר מיום שני ה-23.05.2022.

עוד באתר – תקרות מס הכנסה 2022 לוח ניכויים טבלאות אקסל 

תאריכי דיווח למס הכנסה שנת המס 2022

תקופת דיווח ותשלום
תאריך דיווח ותשלום מע”מ ומקדמות מ”ה תאריך שנקבע תאריך דיווח ותשלום ניכוי מ”ה תאריך שנקבע
ינואר 15.2.22 15.2.22 16.2.22 16.2.22
פברואר 15.3.22 15.3.22 16.3.22 16.3.22
מרץ 15.4.22 27.4.22 16.4.22 27.4.22
אפריל 15.5.22 16.5.22 16.5.22 16.5.22
מאי 15.6.22 15.6.22 16.6.22 16.6.22
יוני 15.7.22 18.7.22 16.7.22 18.7.22
יולי 15.8.22 15.8.22 16.8.22 16.8.22
אוגוסט 15.9.22 15.9.22 16.9.22 19.9.22
ספטמבר 15.10.22 24.10.22 16.10.22 24.10.22
אוקטובר 15.11.22 15.11.22 16.11.22 16.11.22
נובמבר 15.12.22 15.12.22 16.22.22 19.12.22
דצמבר 15.1.23 16.1.23 16.1.23 16.1.23

פתחו יומנים – מתי משלמים מס ערך מוסף החודש טבלת תאריכים לפי חודשים

תקופת דיווח ותשלום
תאריך דיווח ותשלום מע”מ ומקדמות מ”ה תאריך דיווח ותשלום מע”מ דיווח מפורט תאריך שנקבע
ינואר 15.2.22 23.2.22 23.2.22
פברואר 15.3.22 23.3.22 23.3.22
מרץ 15.4.22 23.4.22 27.4.22
אפריל 15.5.22 23.5.22 23.5.22
מאי 15.6.22 23.6.22 23.6.22
יוני 15.7.22 23.7.22 25.7.22
יולי 15.8.22 23.8.22 23.8.22
אוגוסט 15.9.22 23.9.22 28.9.22
ספטמבר 15.10.22 23.10.22 24.10.22
אוקטובר 15.11.22 23.11.22 23.11.22
נובמבר 15.12.22 23.12.22 26.12.22
דצמבר 15.1.23 23.1.23 23.1.23

מתי צריך לשלם מע”מ ומקדמות מס הכנסה מועדי דיווח מע”מ 2022

הנתון החשוב הנוסף שפרסמה רשות המיסים הוא מועד תשלומי המקדמות למס הכנסה ומע”מ. בעוד את המקדמה משלמים כאחוז כולל על סך ההכנסות, לא כולל מקדמה על מענקים השתתפות בהוצאות, הריי שאת תשלומי מס ערך מוסף משלמים רק על ההפרש שבין תשלומים לגביית מע”מ של העסק. עוסקים פטורים אינם צריכים לבצע תשלום במועד זה במידה ועמדו בתקרה לשנת המס .