Tag: מענק עבודה 2020

תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח

תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח

על רקע המשבר הכלכלי ותמיכת הממשלה בעסקים ומשקי בית בוצע היום תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח ועשרות אלפי אזרחים קבלו סכומים ישירות לחשבון הבנק על חשבון מס הכנסה שלילי 2019 המשולם במהלך שנת 2020.

שימו לב – מי זכאי וטרם הגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עדיין ניתן להגיש בקשה פרטים נוספים בסוף העמוד 

המענקים, שולמו לזכאים היום בפעימה אחת במקום בארבע פעימות שהיו מיועדות להיות משולמות במהלך 2020. יולי 2020, אוקטובר 2020, דצמבר 2020 ופברואר 2021 . מס הכנסה שלילי שולם היום לכל מי שהגישו בקשה למענק עד 29.6.2020.

משבוע הבא, הרשות תעביר בכל יום רביעי (יראה בחשבון הבנק ביום חמישי) את כל סכום המענק למי שיגיש בקשה עד יום ראשון באותו שבוע וימצא זכאי.

ההחלטה לאחד ולהקדים את תשלומי המענק היא על רקע המצוקה הכלכלית אליה נקלעו רבים באוכלוסייה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ונועדה להקל תזרימית על זכאים למענק, שיש מהם שיצאו לחל”ת או נאלצו לסגור את עסקיהם לתקופה ארוכה בשל המשבר הכלכלי 2020 בישראל ובעולם.

מס שלילי בנימה חיובית – תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח

עבור שנת 2019 ישולם מענק עבודה , בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,290 ₪ ומגיעה עד 11,650 ₪. סכום המענק המקסימלי עומד על 8,820 והמענק הממוצע נאמד בכ-3,700 ₪.

הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה, אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ.

תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח

תשלום מענק עבודה הוקדם 400 מליון שח

מענקי סיוע לעסקים

בנוסף למענק עבודה לשכירים ועצמאים , שימו לב ייתכן שגם עסקים זעירים יהיו זכאים למענק, שלמה הממשלה באמצעות רשות המיסים 4 מענקים סיוע נוספים. פעימה ראשונה לעצמאים פעימה שנייה לעצמאים . תשלום השתתפות בהוצאות לעסקים ומענק מיוחד לשכירים בעלי שליטה.

הקטנת מקדמות מס הכנסה

המשבר הכלכלי בישראל התחיל לתת את אותותיו בכל ענפי המשק. מאות אלפי מובטלים טרם חזרו מחלת לעבודה בשל מגבלות התו הסגול או בשל סגירת העסקים. חברות רבות נאלצו לצמצם את כח האדם ולפטר עובדים. המצב הנוכחי יוצר הזדמנות לקבלת החזרי מס הכנסה בגלל פיטורים ואבטלה ומצד שני עסקים צריכים לבדוק את גובה המקדמות שהם משלמים ביחס להכנסות ולרווח המצרפי מתחילת השנה.