Tag: מס הכנסה ירושלים

מס הכנסה ירושלים שעות פתיחה

מס הכנסה ירושלים שעות פתיחה

רשות המיסים פועלת בירושלים באמצעות פקיד שומה המעניק שירותים לציבור בשעות הפתיחה באמצעות פקיד שומה ירושלים . בנוסף נמצאים בעיר משרדי הנהלה של רשות המיסים מיסוי מקרקעין ירושלים . כל המידע על מס הכנסה ירושלים שעות פתיחה באתר המיסים של ישראל .

מס הכנסה ירושלים שעות פתיחה

מס הכנסה ירושלים שעות פתיחה

משרדי מס הכנסה ירושלים  Israel Tax Authority

שעות הבוקר בימים ראשון שני רביעי וחמישי בין השעות 8:30 עד 13:30
שעות הערב בימים שני ורביעי בין השעות 15:00 עד 18:00
ביום שלישי אין קבלת קהל במס הכנסה ירושלים

תאום מס הכנסה ירושלים 

במקרה ונדרש בקשה לתיאום מס יש לפנות למשרד השומה ירושלים 3 בלבד. רחוב כנפי נשרים 66 ירושלים או טלפון 02-6545111

איך יודעים לאיזה פקיד שומה לפנות 

הכלל הוא פשוט  עסקים פונים לפקיד שומה לפי כתובת העסק שלהם . לרבות עסק פטור מתשלום מס ערך מוסף. אנשים פרטיים פונים לסניף מס הכנסה לפי כתובת המגורים שלהם. 

משרדי מס ערך מוסף ירושלים 

מע”מ ומכס ירושלים (70) רחוב כנפי נשרים 66 ירושלים  02-6545555 . שיעור המעמ בישראל היום  המע”מ ל- 17%. חוק המעמ מס ערך מוסף נחקק בשנת 1976 ונקבע על 8%.

טפסי מס הכנסה חשובים 

מס הכנסה מתקשר עם אזרחים ונישומים באמצעות טפסים . לכל פעולה במס הכנסה יש טופס מוגדר עם מספר הליך ויחידה ברשות המיסים שמטפלת בנושא . רכזנו עבורכם מספר טפסים חשובים של מס הכנסה . 

טופס מס רכישה על דירת מגורים 

על אף שמרבית ההגשות כיום של מס רכישה לפקיד ושמה ירושלים מתבצעות באמצעות האינטרנט ואתר רשות המיסים , עדיין מתבצעות הגשות בהתאם לחוק או החלטת פקיד שומה מקרקעין באמצעות טופס ידני. 

להורדה טופס מס רכישה להדפסה

טופס 161 עזיבת עבודה פיצויים פטורים 

אחד הטפסים החשובים ביותר בתחום המיסוי האישי הוא טופס 161 שכל מעביד צריך להנפיק לעובד בכל מקרה של עזיבת עבודה . במקרה של פיטורים או במקרה של עובד מתפטר המעביד חייב לתת לו טופס 161 עם חישוב פיצויים , חישוב פיצויים פטורים מתשלום מס הכנסה ופירוט קופות הפיצויים . במקרה כזה , תמיד מומלץ לבצע גם איתור כסף אבוד ממקומות עבודה קודמים .

להורדה טופס 161 א מס הכנסה הודעת עובד עקב פרישה מעבודה