Tag: מדרגות מס 2020

מדרגות מס 2021 טבלאות מעודכנות רשות המיסים

מדרגות מס 2021 טבלאות מעודכנות רשות המיסים

כמדי שנה רשות המיסים מס הכנסה מעדכנת את נתוני העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת, מדרגות מס 2021 טבלאות, שווי נקודת זיכוי ממס הכנסה ונתונים נוספים באמצעותם מחשוב השכר החודשי של כל העובדים במדינת ישראל.

מדרגות מס 2022 טבלה מחשבון מעודכנים

בקרוב נעדכן את טבלאות מס הכנסה לוח ניכויים ממשכורת לשנת 2022 בפורמט EXCEL – הצטרפו לקבות הוואטסאפ שלנו וקבלו עדכון להורדה חינם.

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו וקבלו עדכונים שוטפים

מס שולי 2021 טבלאות לפי שכר חודשי  יגיעה אישית

סעיפי ההכנסה יגיעה אישית כוללים את מקורות השכר הבאים: משכורת ממעסיק, הכנסות מעסק שלח עצמאי, קצבת פנסיה חודשית של פנסיונר, מענקי פרישה

שיעור המס מדרגת שכר 2021 מס למדרגה
10% 0 6290 629
14% 6291 9030 383.46
20% 9031 14490 1091.8
31% 14491 20140 1751.19
35% 20141 41910 7619.15
47% לכל שקל נוסף של הכנסה

נקודת זיכוי 2021 כמה היא שווה לנו לפי מצב משפחתי

בשנת המס 2021 נקודת זיכוי שווה 218 שח לכל נקודה. להלן מחשבון נקודות זיכוי:

נקודות זיכוי 2021 נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי הטבת מס
2.25  רווק נשוי ללא ילדים או אלמן/גרוש ללא ילדים 490.5
2.75  רווקה נשואה ללא ילדים אלמנה/גרושה 599.5
3.25  נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים נער בגיל 16-17 או גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו חזקתו  אישה נשואה ולה ילד בוגר 708.5
3.75  אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו נערה בגיל 16-17 אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 אב לילד בשנת הלידה 817.5
4.25  גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה) 926.5
4.75  אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו 1035.5
5.25  אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים 1144.5
6.25  אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים 1362.5
6.75  אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס 1471.5
7.25  גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו. 1580.5
7.72  אישה הורה יחיד ולה שני ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17, בחזקתה. 1682.96