Tag: ביקורת מס הכנסה באר שבע

ביקורת מס הכנסה באר שבע

לא ידעתי אז לא רשמתי ביקורת מס הכנסה באר שבע

מכירים את המשפט שאומר אי ידיעת החוק איננה פוטרת מאחריות ? זה בדיוק מה שקרה בזמן ביקורת מס הכנסה באר שבע כאשר פקיד שומה ערך ביקורת רישום הכנסות בעסקים באזור.

בביקורת שנערכה על ידי מס הכנסה באר שבע התגלה כי ב-10% מבתי עסק בהם נערכה ביקורת ספרים מס הכנסה באזור באר שבע לא נרשמו הכנסות.

"<yoastmark

מתוך 81 בתי עסק בהם בקרו פקידי מס הכנסה באזור הדרום בביקורת רחבת היקף בערים באר שבע, נתיבות, דימונה, אופקים, חורה וצופר בערבה. הפעם התמקדו חוקרי מס הכנסה בבדיקת ניהול ספרים ורישום הכנסות של בבתי עסק למסחר, מתן שירותים והמקצועות החופשיים.

בתי העסק בהם נערכו ביקורות מס הכנסה נבחרו לאחר שמס הכנסה בצע מודיעין מוקדם לאיתור עסקים באזור באר שבע להם נפח עסקי ופעילות כלכלית נרחבת והם נחשדו באי רישום הכנסות..

תירוצים בביקורת מס הכנסה פקיד שומה באר שבע

הממצאים בביקורת צריכים להדאיג את ראשי מס הכנסה ואין ספק שעליהם להגביר לא רק את פעילות האכיפה , אלא גם את פעילות ההסברה לבעלי עסקים .  את החשיבות של רישום הכנסות מיד עם קבלת התשלום והחשיבות של כל אחד מעובדי העסק לרישום הכנסות תקין  . 

עורך הדין ”  לא ידעתי שאני צריך להוציא קבלות “

כמו בכל ביקורת מס הכנסה גם כאן היו לנישומים תשובות יצירתיות. בין העסקים בביקורת הגיעו נציגי מס הכנסה לעורך דין שלא רשם העברות בנקאיות וצ’קים תקבולים בסך 310,000 ₪ בספרי העסק.

לשאלת החוקרים הוא ענה : “לא ידעתי שאני צריך להוציא קבלות ולרשום זאת, אם הייתי יודע שעלי לרשום זאת הייתי רושם, זה מחוסר ידיעה”.

מקרה נוסף בו עורך דין לא רשם הכנסות נרשם במשרדה של עורכת דין . פקיד שומה מצא כי לא נרשמה העברה בנקאית וצ’ק בסך 11,500 ₪. בתגובה טענה עורכת הדין כי: “המזכירה שלי הוזעקה למקרה דחוף ואני השארתי לה לרשום והיא אמורה להוציא קבלה.”

מבצע ביקורת רישום הכנסות בעסקים בדרום נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור.

ביקורת מס הכנסה אזור אר שבע כיצד לרשום נכון הכנסות בעסק ולהימנע מהפתעות של ביקורות ספרים על ידי פקיד שומה של מס הכנסה מתי רושמים הכנסה וכיצד לרשום העברה בנקאית