טופס הקטנת מקדמות מס הכנס להורדה ביטול תשלומים

טופס הקטנת מקדמות מס הכנסה ביטול תשלומים

להורדה מאתר המיסים של ישראל טוספ לביטול מקדמות מס הכנסה הקטנת מקדמות מס הכנסה