Category: מחזור משכנתאות

לידיעת הרוכשים ב aliexprss ebay – רשות המיסים עדכנה את המדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

לידיעת הרוכשים ב aliexprss ebay  

רשות המיסים עדכנה את המדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות


היבוא ההולך וגובר של חבילות באמצעות אתרי מכירות כגון aliexprss ebay  הצריכה רשות המיסים לחדד את תקנות מס הכנסה. כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות/באמצעות חברת בלדרות, בתנאים הבאים:

הגדרות
“יבוא אישי” – יבוא טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.
“מסי יבוא” – מכס, מס קניה ומע”מ המוטלים על טובין.

 

אחריות היבואן ( זה את/ה שקונים באתרי קניות ) על הצהרת תכולת החבילה

   1. על פי סעיף 39(ב) לפקודת המכס, המתייחס לייבוא באמצעות הדואר, די בכך שהטובין אינם תואמים את הפרטים הכתובים בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר כדי שניתן יהיה לתופסם, גם אם ההצהרה הכוזבת נמסרה ללא ידיעת הנמען.
   2. במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית לחלט את הטובין או להטיל קנס על היבואן (מזמין החבילה) בגובה כפל המסים בנוסף לתשלום מסי יבוא כתנאי לקבלת הטובין.
   3. יודגש, כי מזמין החבילה הוא שאחראי על תוכן ההצהרה כלפי המכס. אשר על כן מומלץ, במיוחד למי שרוכש טובין באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק הטובין כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את הטובין המצויים בחבילה וכן, את נכונות הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר הטובין.

אופן חישוב המס על קניות באתרי רכישה בחו”ל 

הבדיקה האם יחול מס נעשית על פי ערך הטובין בלבד. עם זאת, היה ונקבע כי חל מס, הוא יחושב לפי ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח והביטוח.

דוגמא מספר 1 
נעליים שערכן 480$ ועלות המשלוח הינה 60$ יחוייבו בתשלום 18% מס בלבד.

החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$) – 97.2=18%X540

דוגמא מספר 2 

 • לעומת זאת, משלוח נעליים שערכן 520$ ועלות המשלוח 20$,
 • יחוייב בתשלום 32.2% מס. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח
 • (540$) –  173.9=32.2%X540

במידה וערך המשלוח המוצהר כולל את עלויות ההובלה והביטוח ללא הפרדה, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה.
כך לדוגמא: (בהמשך ובהתאם לדוגמא שלעיל) משלוח נעליים שיוצהר עליו “540$ כולל הובלה וביטוח” יחוייב ב-32% מס, גם אם בפועל ערכן של הנעליים הינו 480$ ועלות המשלוח הינה 60$.


 

 למדריך המלא באתר רשות המיסים


 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743