Category: מדרגות מס

הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111

  הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111    טופס 6111 – הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111 הסברים אודות הדוח טיפים והסברים פשוטים לצפייה בטופס 6111 של רשות המיסים באתר המס של ישראל . אתר infotax.co.il  מגיש את עקרי ההנחיות ומאפשר לכם גישה מהירה לטפסים ויישומים נוספים של רשות […]