Category: טפסים מס הכנסה

ביקורת מס הכנסה לא נרשמו הכנסות

ביקורת מס הכנסה לא נרשמו הכנסות

רשות המיסים מגבירה את האכיפה על דיווחים באמצעות ביקורות בעסקים. לאחרונה שוב בוצעה ביקורת ניהול ספרים מס הכנסה שהוכתרה תחת הכותרת ביקורת מס הכנסה לא נרשמו הכנסות במסגרת מאמץ מתמשך של ביקורת פתע מס הכנסה

ביקורת מס הכנסה לא נרשמו הכנסות

מסתבר שחשוב לא רק לדווח למס הכנסה בזמן לפי מועדי דיווח למס הכנסה , אלא להפקיד על רישום תקבולים.

במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה חיפה, נערכו 243 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 12% מהם לא רשמו הכנסות כדין.

המבקרים הגיעו לאתר בנייה בקריית אתא ואיתרו שם גנן שביצע עבודות. מבדיקת ניירת עסקית נמצא יומן ובו רשימת לקוחות עם הסכומים ששולמו לגנן.

לפי הניירת נמצא כי קיבל כ- 90,000 ₪ בשנות המס 2016 ו-2017. לגנן אין תיק ברשות המסים והוא אינו מנהל ספרים. הוא נחקר והתיק הועבר לטיפול מחלקת תביעות.

באתר בנייה אחר בקריית אתא נערכה ביקורת אצל קבלן לעבודות חשמל שהעלתה כי בשנתיים האחרונות ביצע הקבלן מספר עבודות ששולמו לו בעבורן כ- 30,000 ₪.

לקבלן אין תיק ברשות המסים והוא אינו מנהל ספרים. הוא הסביר “רציתי לפתוח תיק, יש לי בעיה בהוצאות”. גם תיק זה הועבר למחלקת תביעות.

ביקורת מס הכנסה במשרד עורכי דין

ביקורת מס הכנסה לא נרשמו הכנסות גם אצל עורכי דין .

בביקורת של רשות המיסים שנערכה במשרדה של עורכת דין, נמצא אי רישום הכנסות.

הביקורת מצאה  מספר צ’קים דחויים וכן מספר צ’קים שהופקדו בחשבונה של עורכת הדין אשר נתקבלו בגין שכר טרחה ותשלום עבור פיקדונות בסכום כולל של כ- 150,000 ₪.

עורכת הדין טענה “לא ידעתי שצריך לרשום קבלה בגין פיקדון, לגבי שכר הטרחה, הלקוח ביקש לא להפקיד בבנק אז חיכיתי שיביא לי מזומן”.

במשרד השומה התקבל מידע מלקוחה של רופא שיניים שביצעה הרכבת שתלים ושילמה 20,000 ₪. בביקורת שנערכה אצל הרופא נמצא כי רק 6000 ₪ נרשמו בגין הטיפול.

הרופא טען “אני קיבלתי רק 6000, הלקוחה לא דוברת אמת”. בביקורת שנערכה בחנות רהיטים נתגלה כי בעל החנות לא רשם מקדמה של 1000 ₪ שקיבל במזומן בגין הזמנה. בעל החנות הסביר “לא שמתי לב שהלקוח השאיר לי מקדמה”.

ביקורות פתע של מס הכנסה ומס ערך מוסף 

פעילות הביקורת באזור נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים נגד מעלימי מס והון שחור,

במסגרת המדיניות להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעהשל רשות המיסים. 

המטרה מושגת בין היתר ע”י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס הכנסה , מס ערך מוסף ומן הסתם דמי ביטוח לאומי ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743