Category: החזרי מס

מס שלילי מענק מיוחד הועבר לחשבון הבנק של הזכאים

מס שלילי מענק מיוחד הועבר לחשבון הבנק של הזכאים

רשות המיסים הודיעה היום על העברת סכום של 195 מיליון שקל לזכאים למקדמות לתוספת מענק עבודה לשנת 2020; הזכאים יוכלו לראות את הכסף בחשבונות הבנק כבר ביום ראשון. חדשות מס הכנסה- מס שלילי מענק מיוחד הועבר לחשבון הבנק של הזכאים

מס שלילי מענק מיוחד 2020

מס שלילי מענק מיוחד 2020

מענק עבודה קורונה מינימום 1000 שקל לכל זכאי

המקדמות ניתנו לזכאים למענק עבודה לשנת 2019, וסכומן עומד על 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו. הכסף ייכנס לחשבונות הבנק ביום שישי הקרוב והזכאים יוכלו לראות אותו ביום ראשון. המקדמה היא על חשבון התוספת למענק עבודה, שאושרה אתמול במליאת הכנסת, בסך של 62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2019, ולא תפחת מאלף שקלים.

שינוי בתנאי הזכאות למענק עבודה

יתרת התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור שנת 2020. בהמשך, תשולם המקדמה, יחד עם המענק הבסיסי, גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת 2020.

מענק עבודה למובטלים

יצויין כי בהתאם לחוק, שכיר שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה לתוספת למענק שנועד במהותו לעודד השתתפות בשוק העבודה.

ללא פניה לפקיד שומה רשות המיסים עוברת לדיגיטל 

מאז תחילת 2020 עברה רשות המיסים מהפך דיגיטלי ולא מעט שירותים הועברו לאתר האינטרנט של רשות המיסים. רוב הפניות בנושא מענקי קורונה אינם מצריכים קביעת תור אצל פקיד שומה או הגשת טפסים למס הכנסה אלא הקשת הנתונים באתר האישי של מס הכנסה . 

בדומה להפקת אישורי מס הכנסה גם הגשת דוח לשנת המס 2019 אינה מצריכה מפגש עם מייצג מורשה במס הכנסה אלא ניתן לבצע חתימה מרחוק. כל יתר כללי הגשת הדוחות השנתיים לרשות המיסים נשארו כמו שהם. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד תמיכה מס הכנסה 4954* או 02-5656400 בימים ראשון עד חמישי , בין השעות 08:15 – 15:30.

החוק שאושר כולל גם את הרחבת הזכאות למענק הסיוע לעסקים קטנים עבור השתתפות בהוצאות קבועות, כך שדי בירידה של 25% מהתקופה של מאי יוני 2020 כדי להיות זכאים למענק.