Category: אתר מס הכנסה

תשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר מס הכנסה

תשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר מס הכנסה מדינת ישראל גובה מיסים באמצעות מס הכנסה רשות מיסים לישראל. חלק מתשלומי המסיים ניתן לבצע באמצעות כרטיסי אשראי של העסק או כרטיס אשראי פרטי. התשלומים האלו מוגבלים בסכומים ובתאריך 03/09/2017 פרסמה רשות המיסים חוזר מיוחד שכותרתו עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים  בהתאם להסכם שנחתם […]