תשלום ימי בידוד להורים: מי זכאי לפיצוי ומי לא יקבל כלום

תשלום ימי בידוד להורים: מי זכאי לפיצוי ומי לא יקבל כלום

משרד האוצר הפיץ תקנות מעודכנות לגבי זכאות העובדים והורים עובדים לגבי פיצוי ותשלום על ימי בידוד. ההנחיות יוצרות אבחנה בין מחוסנים ללא מחוסנים. בכתבה שלפניכם – תשלום ימי בידוד להורים: מי זכאי לפיצוי ומי לא יקבל כלום. כל התשובות והשאלות בנושא תשלום ימי בידוד באתר חדשות כלכליות ומידע למייצגים. 

תשלום ימי בידוד להורים

תשלום ימי בידוד להורים

הורים מחוסנים שילדיהם בבידוד יהיו זכאים לתשלום דמי בידוד

משרד האוצר הסדיר מול המעסיקים את בעיית מימון ימי הבידוד ותשלום שכר עבודה ( לשכירים בלבד) עבור ימי ההיעדרות מהעבודה. להלן התקנות. 

ההסדר הקיים המאפשר שיפוי בגין ימי הבידוד, הכולל תשלום שכר לעובד והתחלקות של המדינה והמעסיק בעלויות השכר ימשך עד לסוף ספטמבר, כששר האוצר יהיה רשאי להמשיך את ההסדר בהתאם לצורך.

 הארכת משך הזמן להגשת בקשה ב-30 יום נוספים, כך שמעסיקים יוכלו לבצע זאת החל מאפריל, וזאת באמצעות הארכת האפשרות להגיש בקשה תוך 90 יום בחוק במקום 60 יום הקבועים בו.

עוד באתר תיאום מס הכנסה באינטרנט

עובד יצא לבידוד האם הוא זכאי לפיצוי?

המקסימום נכון לעכשיו- עובד יהיה זכאי למקסימום תשלום עבור 10 ימי בידוד, זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות לאפשרות קיצור השהות בבידוד.

עובד שלא התחסן ויהיה חייב בבידוד, יהיה זכאי ל- 50% מהשיפוי, לעומת עובד שהתחסן.

הילדים נמצאים בבידוד האם הורים יהיו זכאים לתשלום שכר עבודה?

הורים מחוסנים שילדיהם חייבים בבידוד יהיו זכאים להסדר (עד כה לא היו זכאים).

ההטבה תינתן גם רטרואקטיבית, החל מינואר 2021, להורים שילדיהם היו בבידוד ועומדים בתנאים.

הנתונים נמסרו דוברות והסברה של משרד האוצר כחלק מהסבר לציבור אודות צעדי משרד.

בימים אלו נמסר גם על סיום החל”ת. כך יוצא שמי שמועסק או יש לו עבודה, יזכה לממש הטבות מדינה למקסימום האפשרי. מי נשאר מחוץ למעגל הזכאים? כמו תמיד העצמאים וכמובן הבלתי מועסקים במשק. כאלה שבחרו או מחוסר ברירה, נשארו מובטלים. 

חוזרים לעבוד בדקו זכאות להחזר מס או מענק עבודה

הזכאות לדמי אבטלה בזמן החל”ת תשוב להיות על פי התנאים טרום הקורונה. כחלק משלב היציאה מהמשבר יש להשיב את התנאים המזכים בדמי אבטלה בזמן החל”ת לקדמותם.

מעכשיו , על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל”ת הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים.

החל”ת הוא ביוזמת המעסיק

לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות

בתנאים שהיו נהוגים לפני משבר הקורונה.

מצב זה יוצר הזדמנות לתשלום מס מופחת על שכר עבודה בשנת המס 2021 ואת חלק מהעובדים הוא מקרב לזכאות מענק עבודה מס שלילי, לצד הצורך לבצע תיאום מס הכנסה באינטרנט. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *