תקרות מס הכנסה 2022 לוח ניכויים משכר

תקרות מס הכנסה 2022 לוח ניכויים משכר אקסל להורדה

אתר המיסים של ישראל נתוני מס הכנסה לחישוב שכר קופות גמל ועוד. תקרות מס הכנסה 2022 אקסל להורדה, טבלת השוואה למול תקרות מ”ה 2021. חדשות רשות המיסים. 

בהמשך העמוד – טבלאות מס הכנסה להורדה + מחשבוני מס + מחשבון מעמ הפוך אקסל חישוב מס הכנסה 

תקרות מס הכנסה 2022 לוח ניכויים משכר

תקרות מס הכנסה 2022 לוח ניכויים משכר

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך

נקודת זיכוי 2022 = 233 שח לחודש לנקודה

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 8900 שח לשנה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 12600 שח לשנה
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45(א)(ד)  173 שח לחודש
סעיף 45א (ה) 173 לחודש
סעיף 45א (ה) 17800 שח לחודש
הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א) (3) 8900 שח
הכנסה נוספת – סעיף 47(א) (5 ) 22500 שח לחודש לחודש
תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א) 8660 שח לחודש
פטור מקצבה לפי סעיף 9א- 52% בין השנים 2024-2020  4503 שח

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים 2022

בקופ”ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)2  12430 לשנה
שכר מינימום לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5300 שקל לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות 2022

פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) 15712 שח לחודש תקרת הפרשה לקרן השתלמות 2022
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 270,000 לשנת 2022
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16)(א) + 9(16)(ב) לפקודה 18960 לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל 2022

שכר הממוצע במשק 10551 לשנת המס 2022
עמית מוטב- 16%  מהשכר הממוצע במשק 1688 שקל
לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה)(3)(1) 26378
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3()א1 ) 34900 לשנת המס 2022
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) 2908  לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום צבירה מזערי 35718 לתקופת הצבירה
סכום קצבה מזערי 4606 לחודש 

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א)

עקב פרישה 12,640 שח לכל שנת עבודה
עקב מוות 25,290 לכל שנת עבודה
רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1 )  373080 לתקופת הצבירה
משכורת מרבית שמלכ”ר משלם, הפטורה ממס שכר 184256 לשנה

מדרגות מס הכנסה 2022 לשכירים ועצמאים יגיעה אישית 

הורידו כעת מאתר המיסים של ישראל

מדרגות מס 2022 טבלאות לוח ניכויים

שיעור המס מדרגת שכר 2021 מס למדרגה
10% 0 6290 629
14% 6291 9030 383.46
20% 9031 14490 1091.8
31% 14491 20140 1751.19
35% 20141 41910 7619.15
47% לכל שקל נוסף של הכנסה

אקסל חישובי מס הכנסה להורדה כולל מחשבונים: 

טבלאות מס הכנסה שולי 2022 + תקרות מס לפנסיה ביטוחים קרן השתלמות קופת גמל

טבלאות מס רכישה 2022 דירה ראשונה

מחשבון מס ערך מוסף כמה מעמ לתשלום

מעמ הפוך מחשבון לפי מחיר כולל מעמ עם פירוט מלא

מחשבון ניכוי מס במקור לפי סכום לתשלום

שירותי חישוב מחשבונים יצירת אקסל לחישובי מס ביטוח ופנסיה חישובי בקרה לקצבאות סכומי חיסכון ותשלומים לקופות גמל. בדיקת תלושי שכר. חישוב פיצויים לפי הסכם עבודה.

מידע למיצגים במס הכנסה! טבלאות להורדה לשנת המס 2021, טבלאות לבתי תוכנה, מערכות שכר ופקיד שומה ברשות המיסים. מקור המידע לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך. בכל מקרה של התנגשות בין של נתונים תקפים נתוני רשות המיסים. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *