תקרות מס הכנסה 2021 אקסל להורדה

תקרות מס הכנסה 2021 אקסל להורדה

אתר המיסים של ישראל נתוני מס הכנסה לחישוב שכר קופות גמל ועוד. תקרות מס הכנסה 2021 אקסל להורדה, טבלת השוואה למול תקרות מ”ה 2020. חדשות רשות המיסים. 

בהמשך העמוד – טבלאות מס הכנסה להורדה + מחשבוני מס + מחשבון מעמ הפוך אקסל חישוב מס הכנסה 

תקרות מס הכנסה 2021 אקסל להורדה

תקרות מס הכנסה 2021 אקסל להורדה

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2021 ואילך

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 8700 שח לשנה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 12300 שח לשנה
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45(א)(ד)  169 שח לחודש
סעיף 45א (ה) 169 לחודש
סעיף 45א (ה) 17400 שח לחודש
הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א) (3) 8700 שח
הכנסה נוספת – סעיף 47(א) (5 ) 21750 שח לחודש לחודש
תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)8460 לחודש
פטור מקצבה לפי סעיף 9א- 52% בין השנים 2024-2020  4399 שח

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים 2021

בקופ”ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)2  12430 לשנה
שכר מינימום לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5300 שקל לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות 2021

פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) 15712 שח לחודש תקרת הפרשה לקרן השתלמות 2021 
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 236000 לשנת 2021 
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16)(א) + 9(16)(ב) לפקודה 18480 לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל 2021 

שכר הממוצע במשק 10551 לשנת המס 2021 
עמית מוטב- 16%  מהשכר הממוצע במשק 1688 שקך
לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה)(3)(1) 378,26
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3()א1 ) 34900 לשנת המס 2021 
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) 9802  לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום צבירה מזערי 93473  לתקופת הצבירה
סכום קצבה מזערי 4498 לחודש 

מדרגות מס הכנסה 2021 לשכירים ועצמאים יגיעה אישית 

שיעור המס מדרגת שכר 2021 מס למדרגה
10% 0 6290 629
14% 6291 9030 383.46
20% 9031 14490 1091.8
31% 14491 20140 1751.19
35% 20141 41910 7619.15
47% לכל שקל נוסף של הכנסה

אקסל חישובי מס הכנסה להורדה כולל מחשבונים: 

טבלאות מס הכנסה שולי 2021

טבלאות מס הכנסה שולי 2020

טבלאות מס רכישה 2021 דירה ראשונה

מחשבון מס ערך מוסף כמה מעמ לתשלום

מעמ הפוך מחשבון לפי מחיר כולל מעמ עם פירוט מלא

מחשבון ניכוי מס במקור לפי סכום לתשלום

לחצו על פקד checkout להורדה ==.>

מידע למיצגים במס הכנסה! טבלאות להורדה לשנת המס 2021, טבלאות לבתי תוכנה, מערכות שכר ופקיד שומה ברשות המיסים. מקור המידע לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך. בכל מקרה של התנגשות בין של נתונים תקפים נתוני רשות המיסים. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *