תקרות מס הכנסה 2014

תקרות מס הכנסה  2014 – טבלת המפרטת את תקרות מס הכנסה  2014 עם דוגמאות וקישורים לנושאים נדרשים . תקרות מס הכנסה  2014 באתר המיסים של ישראל 

 

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה ( קרן פנסיה  , ביטוח מנהלים )

8,700 ₪

תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי

תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח ( במקרים בהם רק חלק מהשכר מוכר לתנאים סוציאלים )

8,700 ₪

עמית מוטב

עמית המפקיד לפחות 16% מפעמיים השכר הממוצע במשק

1,454 ₪

החזרי מס הכנסה לשכירים – החזרי מס הכנסה  ללא דמי פתיחת תיק – לחץ כאן

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי

תקרת הכנסה מזכה שנתית בגינה מקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס.

₪  208,800

תקרת הפיצויים

תקרת הפיצויים הפטורה ממס לדוגמא אודות  פיצויים פטורים

₪ 12,360

שכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק לשנת 2014

₪  9,089

שכר מינימום במשק

טבלת שכר מינימום במשק הישראלי לשנת 2014

לחץ לטבלה מפורטת

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה

 תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

₪  3,726

4 פעמים השכר הממוצע במשק

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה יוכרו לחברה כהוצאה בשנת המס ולא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד.

₪  36,356

הכנסה מרבית לסעיף 47

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

₪ 34,800

תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר

משכורת מרבית ממנה ניתן להפריש לקרן השתלמות פטורה מבלי לשלם מס בעת ההפקדה

תקרה זו לא התעדכנה בשנים האחרונות והיא מסבה לעובדים רבים הפסד כספי

₪ 15,712

תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי

תקרת ההכנסה הקובעת עבורה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי (

₪  264,000

אחוזי הפקדה לפנסיית חובה

אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה

5.5%,6%,6%

משכית קופות גמל עם צבירה נמוכה

לפי הוראת שעה ניתן למשוך קופת גמל עם סכום הנמוך מ 7,000 ₪

לדף הסבר בנושא משכית קופת גמל

 

 

המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי |  איתור מתכנן פיננסי | כלכלת בית מאמרים 

החזרי מס הכנסה לשכירים  |  תכנון הוצאות חודשי פדיון קופתגמל ללא מס |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים

אישור ניהול ספרים  | רשות המיסים בדיקת ביטוחים | האתר של ד”ר גיא בכור GPLANET

טעויות חישוב בפוליסות ביטוח | איתור כספים אבודים  | השוואה בין פיקדון בבנק לפוליסת ביטוח

כלכלת המשפחה אקסל | כלכלת המשפחה מאמרים  | כלכלת המשפחה ייעוץ פיננסי  |  תכנון כלכלי לפורשים