תיאום מס 2022 : למי הוארך תוקף האישור ומי צריך חדש

תיאום מס 2022 : למי הוארך תוקף האישור ומי צריך חדש

רשות המיסים, כמדי שנה, האריכה את תוקף אישור מס הכנסה לגבי תיאום מס 2022. אולם, חלק מהשכירים והעצמאים יצטרכו לבקש מחדש אישורי תאום מס לשנה חדשה. תשובות ושאלות בנושא אישורי מס הכנסה.

השכירים קיבלו הודעה על הארכת תוקף של תיאום המס לשנת 2022

עדכונים בנושא מס הכנסה תיאום מס. כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס לשנה החדשה נקטה רשות המיסים מהלך יזום. השבוע נשלחו לכ-345 אלף שכירים הארכות תוקף לאישורים לתיאום מס. המשמעות מבחינתם- האישורים תקפים גם לשנת 2022 ותשלומי המס של שכירים ועצמאים שעובדים ביותר מאשר עבודה אחת לא יגדל רק בגלל מעבר לשנת 2022.

עוד באתר –  myvisit פקיד שומה קביעת תור 

בנוסף, נשלחו הארכות תוקף להקלות מס ונקודות זיכוי ל-11 אלף הורים לילדים עם מוגבלויות.

מי צריך להגיש בקשה חדשה לתיאום מס 2022 באינטרנט ממס הכנסה ? 

הארכות תוקף אלה נשלחו לשכירים אשר הכנסותיהם ונתוניהם האישיים (זהות המעסיק, מצב משפחתי ונתונים נוספים המשפיעים על חבות המס) לא השתנו מהותית מזה מספר שנים. הן חוסכות לאותם שכירים את הצורך בעריכת תיאום מס חדש לשנת 2022.

אולם, שכירים שקיבלו הארכות תוקף, אך חל שינוי בהכנסותיהם או בנתוניהם האישיים בשנת 2022, יכולים לערוך במהלך שנת 2022 תיאום מס עדכני באמצעות היישום לתיאום מס באינטרנט.

איפה אפשר להדפיס את האישורים ? 

עד תום שנת המס 2021, ניתן למצוא את אישורי תיאום המס שנערכו בשנה זו באזור האישי באתר רשות המסים.

למה לא קבלתי אישור מס מעודכן לשנה החדשה ? 

שכירים שלא קיבלו הודעה על הארכת תוקף של תיאום המס, יהיו זכאים בכל זאת להארכה של חודשיים לתוקפם של אישורי תיאום מס למשכורת, שהונפקו למעסיקים בשנה קודמת. כלומר, עד לתשלום משכורת פברואר או עד ל-13 במרס.

עריכת תיאום מס באינטרנט

שירות זה מאפשר לשכירים בעלי הכנסה מיותר ממעסיק אחד, וכן לשכירים המבקשים לקבל אישור על הקלה בחישוב המס, לערוך תיאום מס באינטרנט ללא צורך לצאת מהבית ולהגיע למשרדי מס הכנסה ולקבוע פגישה עם פקיד שומה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.