תיאום מס לשנת 2021 בקשה והדפסה

תיאום מס לשנת 2021 בקשה והדפסה

שכירים המועסקים ביותר מאשר עבודה אחת ולעיתים גם בעלי עסק פטור נדרשים בכל שנה להנפיק אישור תיאום מס מפקיד השומה. על מנת להקל על מאות אלפי האזרחים הוארך תוקף האישורים של השנה קודמת והחל מהיום ניתן להפיק אישור תיאום מס לשנת 2021 בקשה והדפסה ישרות מאתר רשות המיסים. בהמשך העמוד טופס 116 תאום מס להורדה והדפסה. הגשת בקשה בסוף העמוד! כולל מידע למייצגים! 

תיאום מס לשנת 2021 בקשה והדפסה

תיאום מס לשנת 2021 בקשה והדפסה

עד מתי האישורים של שנת 2020 בתוקף

חשוב לדעת כי האישורים לתיאום מס שהופקו בשנת 2020 תקפים עד לתשלום משכורת פברואר או עד ל-13.3.2021, לפי המוקדם. והאישורים לתיאום מס לגמלאים לשנת 2020 תקפים עד 13.5.2020.

איזה אישורים צריך לצרף לבקשת תאום מס הכנסה לשכירים

יש לצרף תלושי משכורת קיצבה, פנסיית זקנה מכמה קרנות פנסיה, פנסיית שאירים ופנסיית זקנה במקביל, פנסיית זקנה ועבודה במקביל גם אם בחצי משרה. יש להציג בפני פקיד השומה את המסמכים הנדרשים מכל המשלמים ( מעסיקים וגופים שמוציאים לכם תלוש שכר).  וכן מסמכים המתייחסים לבקשות להקלה ממס כמפורט מעבר לדף סמן/י √ בריבוע המתאים. טפסים רלוונטיים יכולים להיות אישור פקיד על סטטוס אישי המקנה נקודות זיכוי נוספות. 

הנחיות וטיפים חשובים שצריך לדעת לפני הגשת בקשה לתאום מס

יש לפרט את כל סוגי ההכנסה כגון: משכורת (מלאה, חלקית, נוספת, יומית) קיצבה, הכנסות שחלה עליהן תקנה 6 א לתקנות מע”מ (כגון שכר מרצים, שכר אמנים, שכר סופרים), ריבית, דמי אבטלה,דמי לידה וכל הכנסה אחרת, וכן מלגה הניתנת ממכון מחקר או מכון מחקר תורני. אם יש לך הכנסות מעסק, עליך לפנות לפקיד השומה, לחולייה רשות המיסים בה מתנהל תיקך.
במקרה של הכנסה מקיצבה יש לצרף אישור המשלם, המאשר שלא הוון חלק מהקצבה ולא שולם מענק. אם היה היוון – אישור על פרטי ההיוון, לרבות שיעור הקצבה שהוון,
סכום ההיוון וסכום ההיוון הפטור.

למי שקבל במהלך השנה טופס 161 מה הקשר לתאום המס השנתי

אם שולם מענק פרישה – טופס 161 וטופס 161א.
בהכנסה יש לכלול גם החזר הוצאות נסיעה, החזקת רכב, טלפון, שווי מזון, שווי דיור וכל תוספת אחרת בכסף או בשווה כסף וכן קיצבאות מביטוח לאומי החייבות במס. למשל 
 דמי אבטלה, דמי לידה, גימלת שמירת הריון, דמי פגיעה, תגמולי מילואים וכל הכנסה אחרת מכל סוג שהוא.

איך מדרגים מעבידים בבקשה להקלה והפחתה של שיעורי המס 

יש לדרג את המעבידים/משלמים לפי סדר. כראשון יירשם המעביד העיקרי. מעביד עיקרי הוא המעביד המשלם את המשכורת העיקרית. בהעדר משכורת קבועה ייחשב
כמעביד עיקרי משלם הפנסיה או הקצבה הקבועה.

בהכנסה ברוטו יש לכלול גם סכומים העתידים להשתלם במשך השנה כגון: דמי הבראה, ספרות מקצועית, ביגוד, מענקים, משכורת 13 וכו’.

מגיש טופס 116 לשנת המס 2021  צריך להקיש ולכתוב את אחד הטורים לפי העניין ובהתאם למסמכים/אישורים הקיימים.

טופס 116 להדפסה לשנת המס 2021 תיאום מס הכנסה

Leave a Reply

Your email address will not be published.