תביעות מענק עבודה חדשות: שולמו 132 מיליון שח

תביעות מענק עבודה חדשות: שולמו 132 מיליון שח מקדמות

אם הגשתם כבר בקשה לרשות המיסים זה הזמן לבדוק את סטטוס תביעה מס הכנסה שלילי. השבוע התבשרנו כי המדינה העבירה סכום של 132 שח לזכאים עבור תביעות מענק עבודה חדשות.

תביעות מענק עבודה חדשות

תביעות מענק עבודה חדשות

כמה כסף שולם לזכאי מס שלילי

רשות המסים שילמה את הפעימה הראשונה של מענק עבודה עבור שנת 2020 לכ-115 אלף זכאים, שכירים ועצמאים. סכום המענק ששולם עומד על כ-132,000,000 שקל וכולל גם את יתרת “התוספת למענק”. שימו לב שישנן תוספות לסכום הכסף של רשת ביטחון כלכלית הודות למשבר הכלכלי 2020.

מענק עבודה לשנת 2020 משולם בשנת 2021

עבור שנת 2020 משולם המענק, בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,280 שקל ומגיעה עד 11,580 ₪. סכום המענק המקסימלי לשנת 2020 עומד על 8,640 ₪ והמענק הממוצע יעמוד על כ- 4,500 שקל.

איך קובעים תור לפקיד שומה רשות המיסים 

מענק מיוחד למס הכנסה שלילי

נזכיר כי בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 ₪, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק. עוד נזכיר כי לראשונה שכירים שהכנסתם בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק קרוב זכאים למענק עבודה בגובה 62% בגין תקופת עבודתם אצל קרוב.

מתי המענק לחשבון הבנק שלך 

מענק עבודה משולם ע”י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

הגשת תביעה לקבלת החזר מס שלילי היא פשוטה וקלה, אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ. כמו כן ניתן לבצע בירור סטטוס תביעה.

צפו בווידאו עם הסבר מיוחד מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2020-2021 – מי זכאי ואיך מקבלים?

אתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה ביטוח לאומי. טפסי רשות המיסים בישראל, מידע למייצגים, שעות קבלת קהל במשרדי מ”ה, רשימת פקידי שומה. ביצוע החזרי מס לשכירים במחיר הטוב ביותר בישראל. רשת ביטחון כלכלית מתי הכסף נכנס לבנק.