שידור דוחות שנתיים 2018

שידור דוחות שנתיים 2018 המערכת נפתחה לשידורים

הגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2018 מסמנת את סיום שנת המס הקודמת. היום התבשרנו כי לאחר המתנה ארוכה ופניות לפקידי שומה והנהלת רשות המיסים ניתן לבצע שידור דוחות שנתיים 2018 . 

עם פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018 עצמאים ושכירים עם טופס 106 לשנת 2018 יוכלו לדר דוחות , לסיים דיווח מס הכנסה של עוסק פטור ולסגור את שנת המס הקודמת והתחיל בהיערכות לקראת החודשים של סוף שנת המס 2019 .  

שידור דוחות חברות  2018

בהודעת רשות המיסים מס הכנסה נכתב כי בחודש הבא תפתח המערכת גם לשידור  דוחות חברות בע”מ ותאגידים גדולים במשק ובכך יוכלו הפירמות הגדולות , גם אלו שנסחרות בבורסה להגיד הגומל ולסגור את שנת לרבות דיווחים הכוללים דוחות כספיים מאוחדים . 

הדוח השנתי למס הכנסה  2018

דיווחים למס הכנסה כפי שהם נקראים בפי החייבים בהגשת דוחות הן נשמת אפה של מערכת המיסים. הגדת הדוחות הכספיים למס הכנסה מאפשרת סגירת חשבון מבחינת תשלומי מס בחסר , בקיזוז מקדמות מס הכנסה , תשלום יתרות חוב לביטוח לאומי והתקזזות או בקשת החזר על חשבון תשלומי מס ערך מוסף לשנת 2018. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *