רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים

רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים של משרד האוצר מס הכנסה וביטוח לאומי 

בהתאם להנחיית שר האוצר, ישראל כ”ץ, גיבש מ”מ מנכ”ל משרד האוצר, ערן יעקב, בשיתוף עם גורמי המקצוע מכלל האגפים במשרד, חבילת התאמות והטבות נוספות לרשת הביטחון הכלכלית. אתר המיסים המרכזי של ישראל מציג רשימת רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים של משרד האוצר מס הכנסה וביטוח לאומי

רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים צילום מסך משרד האוצר

רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים צילום מסך משרד האוצר

מענק עסק חדש

עסקים חדשים שקמו בחודשי ינואר ופברואר 2020 יקבלו סיוע בארנונה והתאמות למסחר מקוון ועמידה ב”תו הסגול”. בנוסף למענקים אותם הם מקבלים היום, העסקים החדשים האמורים, שהייתה להם ירידה במחזור, יקבלו סיוע של החזר תשלום ארנונה בגובה של 95%, וכן הם יוכנסו למסלול ירוק להלוואות במסלול מוגבר בערבות מדינה. כמו כן יינתן סיוע מוגבר לביצוע התאמות נדרשות לתקופת הקורונה במסלול נטול בירוקרטיה, כדוגמת פיתוח מסחר מקוון, עמידה בתו הסגול וכדומה.

עידוד תעסוקה מענק להעסקת עובדים

הארכת משך תקופת ההגשה לקבלת מענק תעסוקה – תקופת הזכאות של מעסיקים להגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה תוארך באופן שיאפשר לעסקים רבים נוספים הזדמנות לממש את זכאותם לקבל מענק בסך אלפי שקלים על החזרת עובדים לתעסוקה.

המענק משולם למעסיקים ועסקים ויכול להגיע בכל חודש לאלפי שקלים לעובד. המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים. מי שהגדיל בחודשים האחרונים את סך העובדים שהוא מעסיק – עשוי לקבל מענק.

חופשת לידה לעצמאים

סיוע לעצמאיות בחופשת לידה שנפגעה זכאותן למענק בשל ירידה בפעילות הנובעת משהייה בתקופת לידה בשנת 2019- לא תובא בחשבון תקופת היעדרות זו לצורך קביעת הזכאות למענק. בדרך זו קביעת הזכאות לגביהן תהיה שווה לקביעת הזכאות המחושבת ליתר העצמאים והעצמאיות.

תשלום ימי מחלה לבידוד

הצעת חוק ימי הבידוד תובא לאישור הכנסת בשבוע הבא במטרה לשפר את השתתפות המדינה לגבי עסקים קטנים ביחס למתווה שגובש. מדובר בבשורה משמעותית לציבור בעלי העסקים והעובדים בישראל. במצב הנוכחי עובד ש בבידוד לפני תאריך 29.10.2020 זכאי לחופשת מחלה על פי חוק. הזכאות הייתה בתוקף גם אם העובד נדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של הילד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *