רשות התחרות ביט: העברת כספים בין אפליקציות תשלומים

רשות התחרות ביט: העברת כספים בין אפליקציות תשלומים

יישומוני התשלום של הבנקים הגדולים, “ביט” של בנק הפועלים בע”מ ו-“פיי” (לשעבר “פפר פיי”) של בנק לאומי לישראל בע”מ החלו את פעילותם בשנת 2017 .באותה שנה רכש בנק דיסקונט בע”מ את יישומון “פייבוקס” . השירות העיקרי שסיפקו האפליקציות הוא העברות תשלום בין יחידים ( תעביר לי) שנקראות בשפה המקצועית P2P -Person to Person. רשות התחרות ביט: העברת כספים בין אפליקציות תשלומים סקירת שוק ומסקנות.

המחקר המלא להורדה בסוף עמוד זה! חדשות כלכליות רשות התחרות, ביט, אפל פיי, ארנק אלקטרוני, פיי, פייבוקס

האם ישנה תחרות בתחום אפליקציות תשלומים בישראל?

בשנים האחרונות מתרבים המקרים בהם פלטפורמות דיגיטליות הנהנות מקיומו של אפקט 3 רשת בצריכת השירות שהן מספקות, מייצרות אתגרים לא פשוטים עבור רשויות תחרות.

עוד באתר – החזר מס שלילי לכולם 

הדינאמיקה התחרותית המאפיינת שווקים אלה היא תחרות עזה על השוק, אך משזו הוכרעה, השוק נוטה למבנה של מנצח יחיד all takes Winner .

בשלב זה חסמי הכניסה לשוק גבוהים מאוד עד כי גם מתחרה חדש המציע שירות עדיף אינו יכול לפעול בהצלחה בשוק.

מאפיין נוסף של שווקים אלה הוא התפקיד המרכזי שיש למידע, בפרט למידע שנצבר על אודות הלקוחות המשתמשים בפלטפורמה. מידע זה מאפשר להציע ללקוחות אלה או למקטע אחר של לקוחות שירותים משלימים ונוספים. כפועל יוצא, מבנה שוק של מנצח יחיד בשוק נתון עלול להביא ליצירת שוק ריכוזי גם בשווקים משיקים ואחרים.

מה זה תשלום קבוצתי באפליקציות של התשלומים?

אחרי שכבר התרגלנו למשפטים בנוסח תעביר לי בביט. השלב הבא היה כבר נעשה קבוצה בביט. ועד ההורים אוסף כסף למתנת סוף שנה, החברה משלמים יחד על ארוחה, מעבירים את התשלום במרוכז כל אחד את החלק שלו. נגמרה ההתחשבנות.

תשלום קבוצתי  או העברה קבוצתית הוא סוג של העברת P2P המתבצעת בהקשר של התארגנויות שונות, כגון ועד כיתה, ועד בית, מתנה לחבר משותף וכיו”ב. בפועל, ההעברה מתבצעת בדרך כלל למנהל הקבוצה המרכז את פעולות התשלום של הקבוצה. העברות קבוצתיות מהוות חלק קטן מכלל הפעילות באפליקציות ואחראיות לאחוזים בודדים מסך ההיקף הכספי של העברות P2P.

השאיפה של רשות התחרות- העברת כספים ותשלומים בין האפליקציות

הצרכן בתחום אינו נוטה להשתמש ביותר מיישומון תשלום אחד בעבור אותה הפעולה  משמע, הצרכנים נוטים ל-“homing-single “ולא “homing-multi
אמנם ניתן לראות שיעור לא מבוטל של מולטי-הומינג ברישום של משתמשים.

אולם בכל הנוגע לשימוש התמונה היא מורכבת יותר. למעשה, נראה כי המולטי-הומינג הקיים נובע בעיקרו מן המגבלה המלאכותית ביחס לתקרת התקבולים בכל יישומון, ומן הבידול שיצרה פייבוקס בכל הנוגע להעברות קבוצתיות. נטייה זאת של הצרכנים מגבירה את החשש להגעה למבנה שוק של מנצח יחיד לגביו הורחב לעיל, שכן היא מחזקת את ההנחה שצרכנים ייטו שלא להתנסות ביישומון חדש כחלופה ליישומון ה”רגיל” שלהם.

להורדת המחקר המלא רשות התחרות ביט 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *