רשות המיסים רשות המסים את השומות העצמיות של כ-14,000 נישומים

מודעות גוגל

רשות המסים את השומות העצמיות של כ-14,000 נישומים

כ-14,000 נישומים, מתוך כלל הנישומים שהגישו דוחות שנתיים לשנת המס 2015, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם העצמית אושרה כשומה סופית בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה מול פקיד שומה במס הכנסה. זו השנה השלישית שהרשות שולחת במהלך יזום אישורים אוטומטיים לדוחות שנתיים, הפעם אושרו סופית שומותיהם של כ-9,500 יחידים וכ-4,500 חברות. הרשות ממשיכה לתת אמון במגישי הדוחות ומאשרת בכל שנה באופן אוטומטי שומות עצמיות, שיעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש.

למה מס הכנסה מאשר שומות באופן אוטומטי של דוח שנתי

לדברי משה אשר, מנהל רשות המסים: “משלוח האישורים לשומה עצמית כשומה סופית נועד לעודד נישומים להגיש דוחות שנתיים אמינים ומלאים ולהגביר את מידת האמון בין מגישי הדוחות לבין הרשות. במתן האישור הסופי, מביעה הרשות אמון באיכות המוצהר בדוחות ומקנה למגישיהם ודאות ו”שקט נפשי” בהיות השומה סופית. צעדים אלו, המקלים עם הנישומים הנורמטיביים מבוצעים לצד פעולות אכיפה רבות בהן נוקטת הרשות לגביית מס אמת ולהגברת השוויון”.

אישור שומות מס הכנסה רשות המיסים בשנים הקרובות

בחירת התיקים שקיבלו את אישור השומה הסופית נעשתה באופן ממוחשב בהתאם לקריטריונים שנקבעו לשנה זו במסגרת ניהול סיכונים וגובשה ע”י הוועדה שמונתה על ידי מנהל הרשות לעניין זה. הרשות תבצע מהלכים דומים גם בשנים הבאות עפ”י קריטריונים שייקבעו מדי שנה.

המדריך המעודכן לקבלת החזר מס הכנסה והקשר לדוח השנתי שלך 

במרבית המקרים, כאשר אדם עובד אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס אשר מחושב על ידי המעסיק מהווה מס מדויק וסופי. עם זאת, קיימים גם מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין את חבות המס של העובד. בנוסף, קיימות הטבות אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743